Aktivně pro rovné šance

V květnu 2013 jsme začali realizovat projekt s názvem Aktivně pro rovné šance, jehož specifickými cíli jsou tvorba a realizace interaktivních workshopů zaměřených na zahájení podnikání, tvorba a rozvoj místního partnerství, uspořádání diskuzních skupin. Hlavními místy realizace budou města Ostrava, Opava a Frýdek-Místek.

samostatné stránky projektu

Realizátor projektu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Finanční partneři projektu: VŠB-TUO Ostrava, EICO 

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Termín realizace: květen 2013 až duben 2015

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšení situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím tvorby a realizace komplexního programu, směřujícího k podpoře zahájení a rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji.

Aktivity projektu: vzdělávací kurzy pro zahájení podnikání, mentoring a koučing, tematicky zaměřené diskuzní skupiny, rozvoj místního partnerství.

Cílové skupiny: osoby v předdůchodovém věku, osoby začínající podnikat, osoby ohrožené nezaměstnaností, osoby vracející se z MD/RD.

Rozpočet: 5,6 mil. Kč

Informace k seminářům ke stažení

AKTUALITA: Kurz Zahájení podnikání startuje ve Frýdku-Místku od 23.9.2014, více info zde a zde možnost přihlášení