Genderově korektní Moravskoslezský kraj

 

Příjemce: Moravskoslezský kraj, Partner: Eko-info centrum Ostrava z.s., Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

GEKOM je projekt financovaný operačním programem Zaměstnanost, jeho cílem je podpora rovných příležitostí mužů a žen na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) a v jeho vybraných příspěvkových organizacích (PO) z 5 oblastí - sociální věci, kultura, zdravotnictví, školství, doprava. 

Hlavním cílem projektu je zpracování genderové analýzy v rámci KÚ MSK a vybraných PO za účelem vytvoření Strategie rovných příležitostí žen a mužů, která vymezí směr dalšího rozvoje jako největší korporace v MSK. Druhotným cílem je zvýšení povědomí zaměstnanců KÚ MSK o genderové problematice a nastavení modelu spolupráce a sdílení informací nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi ostatními krajskými úřady, zejména prostřednictvím využívání informací a příkladů dobré praxe.

Projekt bude realizován od září 2017 do února 2019 a jednotlivé kroky budou probíhat zhruba v následujících termínech:

KA 01 – PROVEDENÍ ANALÝZY GENDEROVÉ ROVNOSTI
- ANALÝZA KÚ (září 2017 - březen 2018)
  - DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ KÚ (říjen - listopad 2017
  - SKUPINOVÉ DISKUSE SE ZAMĚSTNANCI KÚ (únor 2018)
  - ŘÍZENÉ ROZHOVORY S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY KÚ (březen 2018)
- ANALÝZY PO (leden - listopad 2018), pro zapojení do projektu byly vybrány tyto příspěvkové organizace: Těšínské divadlo Český Těšín, Nemocnice s poliklinikou Havířov, Domov Bílá Opava, Matiční gymnázium Ostrava, Správa silnic Moravskoslezského kraje
KA 02 – ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE
- NÁVRH STRATEGIE (draft návrhové části - červen 2018, kompletní verze vč. akčního plánu a zapracování výsledků z PO - prosinec 2018)
KA 03 – ŠKOLENÍ
- ÚVODNÍ WORKSHOPY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY KÚ (říjen 2017)
- SEMINÁŘE PRO ZAMĚSTNANCE KÚ (listopad - prosinec 2017
- ZÁVĚREČNÉ WORKSHOPY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY KÚ (leden 2019
prezentace ke stažení: GENDER pojmyGEKOM projekt