Genderově korektní Moravskoslezský kraj

 

Příjemce: Moravskoslezský kraj, Partner: Eko-info centrum Ostrava z.s., Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

GEKOM je projekt financovaný operačním programem Zaměstnanost, jeho cílem je podpora rovných příležitostí mužů a žen na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) a v jeho vybraných příspěvkových organizacích (PO) z 5 oblastí - sociální věci, kultura, zdravotnictví, školství, doprava. 

Hlavním cílem projektu je zpracování genderové analýzy v rámci KÚ MSK a vybraných PO za účelem vytvoření Strategie rovných příležitostí žen a mužů, která vymezí směr dalšího rozvoje jako největší korporace v MSK. Druhotným cílem je zvýšení povědomí zaměstnanců KÚ MSK o genderové problematice a nastavení modelu spolupráce a sdílení informací nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi ostatními krajskými úřady, zejména prostřednictvím využívání informací a příkladů dobré praxe.

Projekt bude realizován od září 2017 do února 2019 a jednotlivé kroky budou probíhat zhruba v následujících termínech:

KA 01 – PROVEDENÍ ANALÝZY GENDEROVÉ ROVNOSTI
- ANALÝZA KÚ 
  - DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ KÚ (říjen - listopad 2017) - ukončeno
  - ANALÝZY VNITŘNÍ DOKUMENTACE A EXTERNÍ PREZENTACE KÚ (říjen - prosinec 2017) - ukončeno
  - SKUPINOVÉ DISKUSE SE ZAMĚSTNANCI KÚ (únor 2018) - ukončeno
  - ŘÍZENÉ ROZHOVORY S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY KÚ (březen 2018) - ukončeno
  - ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY (draft - červen 2018, finální verze - září 2018) - probíhá
- ANALÝZY PO
  - DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ PO (únor - květen 2018) - hotovo MGO, DBO, u ostatních probíhá
  - ANALÝZY VNITŘNÍ DOKUMENTACE A EXTERNÍ PREZENTACE PO (únor - červen 2018)  - hotovo MGO, u ostatních probíhá
  - ŘÍZENÉ ROZHOVORY S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY PO (září - říjen 2018)
  - ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY PO (draft - říjen 2018, finální verze - prosinec 2018)
KA 02 – ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE
- NÁVRH STRATEGIE (draft návrhové části - září 2018, kompletní verze vč. akčního plánu a zapracování výsledků z PO - leden 2019) - probíhá
KA 03 – ŠKOLENÍ
- ÚVODNÍ WORKSHOPY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY KÚ (říjen 2017) - ukončeno
- SEMINÁŘE PRO ZAMĚSTNANCE KÚ (listopad - prosinec 2017) - ukončeno
- ZÁVĚREČNÉ WORKSHOPY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY KÚ (leden 2019
prezentace ke stažení: GENDER pojmyGEKOM projekt