Manuál pro zavádění EVVO -  průvodce pro nadšence, kteří se rozhodnou zavádět environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO) do činnosti (nejen) rodinných a mateřských center. Obsahuje tipy, rady a zkušenosti, které jeho autoři za léta praxe nasbírali, vyzkoušeli a vylepšili.

Ekologicky šetrná domácnost - tento materiál není vyčerpávajícím výčtem, co všechno můžeme ve svém chování změnit, abychom se chovali k naší Zemi ohleduplně. Zahrnuje spíše osvědčené nápady a tipy, kterými se může řídit každý z nás v oblasti – nakupování, eko-značky, výběr potravin, čistících prostředků a kosmetiky, odpady, úspory vody a energie.

Manuál komunitního kompostování - popis postupu  pro přípravu a realizaci komunitního kompostování na příkladu zapojení mateřských center. Zároveň slouží jako návod v případě, že by se jakákoli skupina občanů či organizace rozhodla kompostovat v komunitě.

 

Ať žijí duchové - info k pobytu