EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě

 Projekt zavádí aktivity EVVO do standardní nabídky služeb rodinných a mateřských center ve třech moravských krajích, cílí na rodiče s malými dětmi, u nichž si klade za výsledek posílit jejich environmentální vědomí a chování v běžném životě. Součástí jsou vzdělávací aktivity a sdílení dobré praxe a informací mezi MC a RC, dále budou realizovány pilotní EVVO akce pro dospělé, pro rodiče s malými dětmi a malé děti ve vybraných RC a MC.

Projekt je realizován v partnerství s Rodinným centrem Provázek v Novém Jičíně a volně navazuje na již realizované projekty z EVVO oblasti. V rámci projektu byl zpracován Manuál pro zavádění EVVO do činnosti RC a MC, ke stažení zde.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz