Výstupy projektu

A1 Divadelní představení

Představení bude připraveno ve formě pěti různých variant pilotního scénáře, které budou odpovídat specifickým skupinám publika, konkrétně žákům mateřských, základních a středních škol, rodičům - klientům mateřských a rodinných center a také veřejnosti. Bude odehráno 5 pilotních představení (pro každou variantu scénáře jedno) pro celkem 200 účastníků. Po pilotní úpravě bude odehráno 30 představení (cca 6 představení pro každý scénář) pro minimálně 3.000 účastníků ve 4 krajích ČR. 

A2 Interaktivní program

Program bude připraven celkem v čtyřech variantách pilotního scénáře dle typu účastníků (žáci mateřské, základní, střední školy, rodiče – klienti mateřského nebo rodinného centra). Budou realizovány 4 pilotní programy (pro každou variantu scénáře jedeno) pro celkem 100 účastníků. Po pilotní úpravě bude realizováno 25 programů (cca 6 programů pro každý scénář) pro minimálně 500 účastníků ve 4 krajích ČR. 

A3 Komunikační strategie – medializace

Bude vydáno minimálně 100 populárně naučných článků a 10 tiskových zpráv, které budou sloužit k informování veřejnosti o problematice klimatických změn.