Den Země 20. 4. 2006

Informace pro zájemce.

Věk nebyl rozhodující...

...nehrály si jen děti :-)

Kdo si něco zapamatoval, byl náležitě odměněn.

...poznávat naše ptactvo a hledat jména ptáků.

...dočíst se něco třeba o ovzduší...

...projít si naši "obláčkovou stezku" a...

Náš "EICO stánek", kde si děti mohly třeba...

...vyrobit větrník...

...dozvědět se, jak vyrobit bublifuk doma...