Halloweenské hrátky 2.-4.11.2007

chce rohlíček?

Teď se trochu

Koza, koza která

proběhneme,

než zase začnem

s tvořením

a vyráběním.

Na diskotéce

jsme to pěkně

rozjeli, že

se nám vůbec

nechtělo do

postelí a spát.

Takže – ven do tmy!

Šli byste taky,

dobrovolně a rádi?

Kobylka nás povozí,

my ji za to pohladíme,

rozebereme si ceny

a fičíme domů!

Vaše děti šly...