Tvořivá odpoledne ve Fulneku 2007

Únorové

výtvarné

tvoření

nás bavilo.

V březnu

jsme se zase

důkladně připravili

na Velikonoce.

Letní nálada

nám v červnu

vydržela

na celé odpoledne.

Začátkem října

jsme si vyhráli

s podzimními

dary přírody.

A vánoční

atmosféra

nás v prosinci

příjemně naladila

na svátky.