Přišlo jaro do vsi

no není to nádhera?

zavěšená na věšáku.

A tak to vypadalo,

Každý si vyrobil

Rodiče nám pomáhali.

Připravili jsme se a

jsme vynášeli

všichni společně

Vyrobili jsme si krásné kraslice,

malovaná vajíčka,

svůj vlastní kroj.

Mořenu

k vodě.

Plavoucí Mořena

Velikonoční zajíčci a kuřátka nesměly chybět,

stejně jako zdobení perníčků.

Zasadili jsme si žito.

Na řadu přišlo

odměňování.

Každý si nazdobil

vlastní velikonoční perníček.