Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj získal od Státního fondu pro životní prostředí dotaci na realizaci projektu "Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji" ve výši cca 2,6 mil. korun. Projekt bude realizován do dubna 2012.

Cílem je rozšířit a zkvalitnit stávající síť ekoporaden v Moravskoslezském kraji a zprostředkovat tak nejširší veřejnosti, včetně odborné, informace v oblasti životního prostředí. Projekt navazuje na výsledky úspěšného projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, financovaného prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF) v roce 2006-2008.

Mezi hlavní aktivity projektu patří zajištění ekologického poradenství pro veřejnost, obce a podniky, a to nejen prostřednictvím přímého poradenství (osobní návštěva v poradně, telefonický dotaz), ale také internetového poradenství na základě nově vytvořených webových stránek projektu, na které budou moci občané zasílat své dotazy, a na kterých budou zveřejňovány nejčastější otázky a rady. Projekt se zaměří rovněž na vzdělávání pracovníků v oblasti poradenské činnosti, a to jak ze zapojených ekoporaden, tak i z dalších organizací v kraji, jakou jsou např. mateřská centra, která se zaměří na doposud opomíjenou cílovou skupinu - předškolní děti a jejich rodiče.

V projektu jsou zapojeni 4 partneři - Město Bruntál, Eko-info centrum Ostrava, Městské informační a kulturní středisko Krnov a Občanské sdružení Hájenka, kteří budou provozovat ekoporadny.

Ekoporadny zapojeny do této sítě jsou v současné době provozovány v prostorách občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava na ul. Chelčického v Ostravě, v Turistickém informačním centru na Hlavním náměstí v Krnově, v Ekoporadně Vážka, které je umístěno v prostorách Městského úřadu v Bruntále na ul. Nádražní a v Informačním centru v Kopřivnici na ul. Obránců míru.

Během dvouleté realizace projektu se plánuje zřídit také nová ekoporadna zaměřená především na rodiče s malými dětmi a to v Mateřském centru Kaštánek v Ostravě-Porubě.

stránky projektu