Nevyšlapanou cestou

 Začátkem září 2005 byl zahájen projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, zaměřený na budování kapacity organizace a sociální poradenství. Jako cílová skupina, které budou naše služby poskytovány, byla vybrána skupina ohrožená sociálním vyloučením vzhledem k sníženému pracovnímu uplatnění – osoby pečující o dítě, které zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Součástí projektu je cyklus motivačních seminářů “Musíš chtít sama” pro ženy na mateřské/rodičovské dovolené, ženy s malými dětmi, příp. pro muže v obdobné situaci, zaměřené na zlepšení jejich uplatnění na trhu práce a na možnosti slaďování rodiny a práce.

"Každý z nás si musí cestu životem prošlapat. Neexistují žádné přímé trasy ani jednoduché odpovědi. Tu pouť však nemusíme podniknout sami a když už se na ni denně vydáváme, můžeme si navzájem pomáhat. Ale - každý musí chtít především sám!"

Více na http://nevyslapanoucestou.eico.cz/