Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center MSK

Projekt Moravskoslezského kraje a jeho 13 partnerů, jedním z nichž je také OS EICO, má jako hlavní cíl vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)v kraji. Prostřednictvím existujících (a projektem posílených) i nových (projektem vytvořených) poradenských a informačních center (včetně virtuálních a "kočovných") se projektový tým bude snažit pokrýt "bílá místa" EVVO, především bruntálsko, východní části kraje, části novojičínska.

Jedním z cílů OS EICO je spolupracovat v rámci projektu s mateřskými a rodičovskými centry v Moravskoslezském kraji na zpracování environmentálně laděných programů pro matky s malými dětmi a osvětových programů podporujících udržitelný způsob života, např. environmentální aspekty chodu domácnosti a dále na zavedení kočovných ekoporaden.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem a bude trvat od září 2006 do srpna 2008.