Rozšíření informačních a poradenských služeb o program Zelená úsporám

 Projekt je zaměřen na rozšíření bezplatných informačních a poradenských služeb Eko-info centra Ostrava o problematiku dotačního programu Zelená úsporám. Pro poskytování informačních a poradenských služeb je v rámci projektu využívána stávající síť 30 mateřských center a sítě 12 neziskových organizací poskytující poradenství v environmentální oblasti s působností převážně na území Moravskoslezského kraje  Cílovou skupinou jsou jednak zaměstnanci a návštěvníci těchto sítí, se kterými žadatel již v minulosti spolupracoval, nově pak obyvatelé a pracovníci veřejné správy obcí do 500 obyvatel situovaných ve spádových oblastech těchto sítí. 

Poradna