Poradna

Vítáme Vás v naší ekologické poradně. V současnosti má podobu tzv. virtuální poradny, což znamená, že Vaše dotazy přijímáme především e-mailem či telefonicky. Po předchozí domluvě je možná také osobní schůzka u nás v kanceláři.

Poradna vznikla na základě dlouhodobé spolupráce s mateřskými centry – především v rámci projektů: Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center MSK (projekt financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a prostředků Moravskoslezského kraje) a Podpora environmentálně šetrné činnosti mateřských center v Moravskoslezském a Zlínském kraji (Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti) a slouží především pro potřeby mateřských center a jejich návštěvníků. Dotazy široké veřejnosti jsou však také vítány.

Poradna je specializovaná především na environmentální aspekty spotřebitelských témat, odpady, environmentální výchovu a oblast úspor energií. Dotazy z jiných oblastí rovněž nejsou překážkou.  

Kontakty:

e-mail: info@eico.cz či zuzka@eico.cz