Ke stažení / Download

Manuál pro zavádění EVVO -  průvodce pro nadšence, kteří se rozhodnou zavádět environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO) do činnosti (nejen) rodinných a mateřských center. Obsahuje tipy, rady a zkušenosti, které jeho autoři za léta praxe nasbírali, vyzkoušeli a vylepšili / A guide for enthusiasts who decide to introduce environmental education, training and awareness into the activities of (not only) family and parent centres. It contains tips, advice and experiences that its authors have collected, tested and improved over years of practice (in Czech)

Ekologicky šetrná domácnost - tento materiál není vyčerpávajícím výčtem, co všechno můžeme ve svém chování změnit, abychom se chovali k naší Zemi ohleduplně. Zahrnuje spíše osvědčené nápady a tipy, kterými se může řídit každý z nás v oblasti – nakupování, eko-značky, výběr potravin, čistících prostředků a kosmetiky, odpady, úspory vody a energie / This material is not an exhaustive list of what we can change in our behaviour to be more Earth-friendly. Rather, it includes proven ideas and tips that each of us can follow in the areas of - shopping, eco-labels, food choices, cleaning products and cosmetics, waste, water and energy conservation (in Czech)

Manuál komunitního kompostování - popis postupu  pro přípravu a realizaci komunitního kompostování na příkladu zapojení mateřských center. Zároveň slouží jako návod v případě, že by se jakákoli skupina občanů či organizace rozhodla kompostovat v komunitě / description of the procedure for the preparation and implementation of community composting, using the example of the involvement of parent centres. It also serves as a guide in case any group of citizens or organisations decide to compost in the community (in Czech)

Jak vybrat bezpečné a nezávadné hračky - V poslední době stále časteji slýcháme o hračkách, které mohou být pro zdraví dětí škodlivé a nebezpečné. Na našem trhu je k dostání témeř cokoliv si dítě vzpomene, jak ale vybrat tu správnou a bezpečnou hračku pro naše nejmenší? Tato krátká rešerše týkající se problematiky dětských hraček by měla spotřebiteli pomoci se při koupi zorientovat a rozpoznat kvalitu.

Rok v přírodě - kalendář, který si děti samy dotvoří / A year in nature - a calendar that children can make themselves (in Czech)