Projekty LIFE

Podílíme se na projektech na podporu ochrany přírody, financovaných z programu LIFE Evropské unie a podpořené Ministerstvem životního prostředí České republiky. V současné době jsou to tyto projekty: 

LIFE18 NAT/CZ/000832 Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje, 2019-2025

Biotopy trávníků a lesních stepí v jihomoravském regionu trpí přerůstáním invazivními druhy rostlin, často kvůli opuštění půdy nebo nevhodnému hospodaření. Projekt LIFE SouthMoravia, který začal v září 2019 a poběží do prosince 2025, zlepší stav ochrany v šesti jihomoravských lokalitách (Děvín, Stolová hora, Moravský Kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step, Stránská skála) a jedné středočeské (Žehuňsko). Mezi hlavní aktivity patří obnova poškozených stanovišť trávníků (odstraňování keřů, příprava lokalit pro dlouhodobé hospodaření), obnovení rozsáhlé pastvy jako nejvhodnějšího způsobu dlouhodobého managementu, likvidace invazivní rostliny borytu barvířského, budování funkčního dobrovolnického systému včetně pravidelného ročního dobrovolnictví českých i zahraničních účastníků, zvyšování povědomí veřejnosti a klíčových účastníků formou seminářů, exkurzí.

LIFE17 NAT/SK/000589 Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných porostů, 2018-2024

V září 2018 byl odstartován projekt, který až do konce roku 2024 pomůže chránit na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě celkem 28 chráněných území a také několik výjimečně vzácných druhů rostlin. Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin i tzv. evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci Slovenska a České republiky, ale celé Evropské Unie. Bylina ruměnice turňanská se vyskytuje pouze na 5 lokalitách v Evropě, z toho na 4 na Slovensku, na 1 v Maďarsku. Další rostlina pelyněk Pančičův roste pouze na 10 lokalitách, z toho na 3 na Moravě, na Slovensku se nevyskytuje. Orchidej jazýček východní roste na Slovensku pouze na 5 lokalitách, v České republice v současnosti neroste, je znám jen z historických záznamů.