Genderově korektní Moravskoslezský kraj

 

Příjemce: Moravskoslezský kraj, Partner: Eko-info centrum Ostrava z.s., Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

GEKOM je projekt financovaný operačním programem Zaměstnanost, jeho cílem je podpora rovných příležitostí mužů a žen na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) a v jeho vybraných příspěvkových organizacích (PO) z 5 oblastí - sociální věci, kultura, zdravotnictví, školství, doprava. 

Hlavním cílem projektu je zpracování genderové analýzy v rámci KÚ MSK a vybraných PO za účelem vytvoření Strategie rovných příležitostí žen a mužů, která vymezí směr dalšího rozvoje jako největší korporace v MSK. Druhotným cílem je zvýšení povědomí zaměstnanců KÚ MSK o genderové problematice a nastavení modelu spolupráce a sdílení informací nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi ostatními krajskými úřady, zejména prostřednictvím využívání informací a příkladů dobré praxe.

Projekt bude realizován od září 2017 do února 2019 a jednotlivé kroky budou probíhat zhruba v následujících termínech:

KA 01 – PROVEDENÍ ANALÝZY GENDEROVÉ ROVNOSTI
- ANALÝZA KÚ 
  - DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ KÚ (říjen - listopad 2017
  - ANALÝZY VNITŘNÍ DOKUMENTACE A EXTERNÍ PREZENTACE KÚ (říjen - prosinec 2017
  - SKUPINOVÉ DISKUSE SE ZAMĚSTNANCI KÚ (únor 2018
  - ŘÍZENÉ ROZHOVORY S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY KÚ (březen 2018
  - ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY (draft - červen 2018, finální verze - září 2018) 
- ANALÝZY PO
  - DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ PO (únor - květen 2018
  - ANALÝZY VNITŘNÍ DOKUMENTACE A EXTERNÍ PREZENTACE PO (únor - červen 2018)  
  - ŘÍZENÉ ROZHOVORY S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY PO (září - říjen 2018)
  - ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY PO (draft - říjen 2018, finální verze - prosinec 2018)
KA 02 – ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE
- NÁVRH STRATEGIE (draft návrhové části - září 2018, kompletní verze vč. akčního plánu a zapracování výsledků z PO - leden 2019
KA 03 – ŠKOLENÍ
- ÚVODNÍ WORKSHOPY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY KÚ (říjen 2017
- SEMINÁŘE PRO ZAMĚSTNANCE KÚ (listopad - prosinec 2017
- ZÁVĚREČNÉ WORKSHOPY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY KÚ (leden 2019
prezentace ke stažení: GENDER pojmyGEKOM projekt
  
 
V únoru 2019 byly zpracovány finální dokumenty projektu.
Svazek I je zaměřen na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Svazek II je zaměřen na příspěvkové organizace, které byly vybrány jako pilotní v rámci korporátní organizace MSK. Společně se svazkem I, který se zaměřuje na krajský úřad, tvoří závěrečný dokument projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“. Každý svazek může být použit i odděleně.
 
Struktura Svazku I:
Úvod 
Analytická část (KÚ) 
I.A.1.1 Zjištění z workshopů s vedoucími pracovníky KÚ 
I.A.1.2 Zjištění ze seminářů se zaměstnanci KÚ 
I.A.1.3 Zjištění z prohlídky pracoviště KÚ 
I.A.1.4 Zjištění z dotazníků pro zaměstnance KÚ 
I.A.1.5 Zjištění z analýzy veřejně dostupné dokumentace KÚ 
I.A.1.6 Zjištění z analýzy interní dokumentace KÚ 
I.A.1.7 Zjištění ze skupinových rozhovorů se zaměstnanci KÚ 
I.A.1.8 Zjištění z řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky KÚ 
I.A.1.9 SWOT analýza KÚ 
I.A.1.10 Závěry analýzy 
Návrhová část (KÚ) 
II.A.1 Vize genderové rovnosti na KÚ 
II.A.2 Specifické cíle genderové rovnosti na KÚ 
II.A.2.1 Specifický cíl 1: Propagovat silné stránky (KÚ) MSK v oblasti rovnosti příležitostí 
II.A.2.2 Specifický cíl 2: Odstranit zjištěné nedostatky KÚ MSK v oblasti rovných příležitostí
II.A.2.3 Specifický cíl 3: Reagovat na analýzu genderové rovnosti v pilotních příspěvkových
organizacích 
II.A.2.4 Oblast 4: Doporučení, která s problematikou genderové rovnosti souvisí jen volně 
Závěr 
Příloha P.A.4. Vyhodnocení dotazníků pro zaměstnance KÚ (aktivita 1.4.)
 
Struktura Svazku II:
Úvod 
Příspěvková organizace „B“ – Nemocnice s poliklinikou Havířov 
I. Analytická část 
I.B.1.3. Zjištění z prohlídky pracoviště NH
I.B.1.4. Zjištění z dotazníků pro zaměstnance NH 
I.B.1.5. Zjištění z analýzy veřejně dostupné dokumentace NH 
I.B.1.6. Zjištění z analýzy interní dokumentace NH 
I.B.1.8. Zjištění z řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky NH
II. Závěr a doporučení 
Příspěvková organizace „C“ – Matiční gymnázium
I. Analytická část 
I.C.1.3. Zjištění z prohlídky pracoviště MGO
I.C.1.4. Zjištění z dotazníků pro zaměstnance MGO 
I.B.1.5. Zjištění z analýzy veřejně dostupné dokumentace MGO 
I.C.1.6. Zjištění z analýzy interní dokumentace MGO 
I.C.1.8. Zjištění z řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky MGO 
I.C.1.9. SWOT analýza MGO 
II. Závěr a doporučení 
Příspěvková organizace „D“ – Těšínské divadlo Český Těšín 
I. Analytická část 
I.D.1.3. Zjištění z prohlídky pracoviště TD 
I.D.1.4. Zjištění z dotazníků pro zaměstnance TD 
I.D.1.5. Zjištění z analýzy veřejně dostupné dokumentace TD 
I.D.1.6. Zjištění z analýzy interní dokumentace TD 
I.D.1.8. Zjištění z řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky TD 
I.D.1.9. SWOT analýza TD
II. Závěr a doporučení 
Příspěvková organizace „E“ – Domov Bílá Opava 
I. Analytická část 
I.E.1.3. Zjištění z prohlídky pracoviště DBO
I.E.1.4. Zjištění z dotazníků pro zaměstnance DBO 
I.E.1.5. Zjištění z analýzy veřejně dostupné dokumentace DBO 
I.E.1.6. Zjištění z analýzy interní dokumentace DBO 
I.E.1.8. Zjištění z řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky DBO 
I.E.1.9. SWOT analýza DBO 
II. Závěr a doporučení 
Příspěvková organizace „F“ – Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK)
I. Analytická část 
I.F.1.3. Zjištění z prohlídky pracoviště SSMSK 
I.F.1.4. Zjištění z dotazníků pro zaměstnance SSMSK 
I.F.1.5. Zjištění z analýzy veřejně dostupné dokumentace TD
I.F.1.6. Zjištění z analýzy interní dokumentace SSMSK 
I.F.1.8. Zjištění z řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky SSMSK 
I.F.1.9. SWOT analýza SSMSK 
II. Závěr a doporučení 
Základní aspekty genderové problematiky v rezortech 
Zjištění a doporučení společná pro většinu PO 
Závěr 
Příloha P.B-F.4. Vyhodnocení dotazníků pro zaměstnance PO (aktivita 1.4.)