Zelená úsporám - již ukončeno

 

 EICO se aktivně zapojilo do programu Zelená úsporám, který je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí Ministerstva životního prostředíInformace o možnostech programu uvádíme níže a Vám tak nabízíme možnost konzultací Vašich záměrů na těchto místech ve vyhrazených termínech (pro předání první informace o problému preferujeme mailový kontakt):

Mailem: zelenausporam@eico.cz, telefonicky: 739 677 797, 739 185 004, 739 185 003

Osobně v těchto poradnách: EICO, Chelčického 4, Ostrava 1, středa a pátek 8-16 h, pobočka EICO, Vítězná 3, Ostrava 1, úterý 9-17 h, RC Kaštánek, Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba (zadní vchod do ZŠ), každý lichý čtvrtek 15-17 h, RC Želvička, Lidická 1, Klimkovice (budova Městského úřadu Klimkovice), každý sudý čtvrtek 15-17 h, RMC Skřítci, Jesenická 10, Bruntál (zadní vchod do ZŠ vedle akvaparku), každé liché pondělí 13-17 h.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporovány jsou pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění - A.1. Celkové zateplení, A.2. Dílčí zateplení, B. Výstavba v pasivním energetickém standardu, C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody - C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb,  C.3. Instalace solárně-termických kolektorů, D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Kdo může žádat o podporu: Oprávněnými žadateli o o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy: fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Pokud investujete do zateplení, koupě solárních kolektorů nebo dalších podporovaných opatření sníží se vaše náklady na vytápění, případně ohřev vody. Investice se vám tedy postupně vrátí, i když jednorázové investiční náklady mohou být poměrně vysoké. A co více, provedením opatření přispějete ke zlepšení životního prostředí.

Do roku 2012 také program Zelená úsporám přinese: snížení emisí CO2 o 1,1 mil. tun, tedy 1% všech českých emisí, úsporu tepla na vytápění 6,3 PJ, tedy úsporu nákladů domácností na vytápění několik miliard korun ročně, vytvoření nebo udržení 30 tisíc pracovních míst, zlepšení podmínek bydlení pro 250 000 domácností, které dostanou podporu, zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 3,7 PJ, snížení znečištění prachovými částicemi o 2,2 mil. kg.