Kontakt / Contact

Eko-info centrum Ostrava z.s.
Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava

předsedkyně / Chairman:                 

Ing. Ivana Mariánková, tel.: 737 505 288  info@eico.czivana.mariankova@gmail.com                          (prosím posílejte elektronickou poštu raději na obě e-mailové adresy současně, občas nás doručování mailů zlobí / please send e-mails to both e-mail addresses in parallel, sometimes we have trouble delivering e-mails)

místopředsedkyně / Vice-Chairman:     Ing. Mgr. Zuzana Krautová, tel.: 734 380 008, zuzka@eico.cz
       
bankovní spojení / bank account:     231208036/5500 (Raiffeisenbank, transparentní účet)
právní forma / legal status:     spolek (dříve občanské sdružení) zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4563 / association registered in the Federal Register maintained by the Regional Court in Ostrava
datová schránka / data box:     3nyt9gm
IČ / IN:     69610720
DIČ / TIN:     CZ6961072

 Ten andělský nápis na fotce tam je čirou náhodou

 The angel sign in the photo is there by pure coincidence

I když na ně tak úplně nevěříme, doufáme, že drží ochrannou ruku i nad těmi, kdo na ně tak úplně nevěří...

Even if we do not fully believe in them, we hope that they hold a protective hand over those who do not fully believe in them...