Kronika EICO / Chronicle

Poslední záznam do kroniky...

Omlouváme se všem milovníkům starých pořádků, ale od té doby, co má EICO facebook, kronika tady tak nějak pozbyla smysl :)


Den Země v Porubě, 20.dubna 2010

Příroda všemi smysly

Na toto téma jsme všichni společně, jako každý rok,  

dne 20. dubna na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě,

oslavili Den Země.

                              

 


Už od ranních hodin se kolem našeho stánku hromadily zástupy dětí, na které byla již tradičně připravena řada zajímavých a naučných úkolů, ale také, jako každý rok, i rukodělná činnost, v rámci níž si děti pomocí bavlněno-lněných čtvercových látek, barevného lýka a bylinek např. heřmánku, mateřidoušky, máty, levandule aj., vyráběly vonné pytlíčky. Kdo zrovna nevyráběl vonný pytlíček, mohl absolvovat naučnou stezku Jarní příroda, jenž nejen dětem, ale i rodičům poskytla nové či osvěžila "zapomenuté" informace o fauně a floře vyskytující se na našem území. Pro zvídavé byla připravena aktivita Příroda všemi smysly, jenž byla zaměřena na, jak již z názvu vyplývá, poznávání přírody pomocí hmatu, zraku, čichu, chuti a sluchu. Hmatem účastníci poznávali např. kaštan, žalud, vlašský oříšek aj. Zrakem rozpoznávali nejznámější jehličnany a jejich šišky např. borovice, jedle, smrk, modřín aj. Čich otestovali na bylinkách, z kterých si mnozí mj. vyrobili právě vonné pytlíčky.

Fotogalerie

Velikonoční těšení 26. - 28.3.2010

 Kuřátka pípají, sluníčko jásá.

Jaro je tady - to bude krása!

Další z cyklu víkendových pobytů pro rodiče s dětmi se konal  26. - 28. března 2010 ve středisku Bílá Holubice v Moravici-Mokřinkách.


V pátek, po příjezdu a vydatné večeři, nás čekal Velikonoční speciál hry Riskuj. Velcí i malí, všichni společně, si osvěžili své znalosti z tradic spojených s těmito svátky a utříbili si vědomosti týkajících se jarní přírody.  

 

V sobotu jsme na velikonoční atmosféru navázali jak jinak, než barvením vajíček, tentokráte bez chemie. Jako barvivo nám posloužilo např. červená řepa, cibule, koření kurkuma. Obarvená vajíčka jsme pak použili na výrobu veselých kuřátek, jenž nám o svátcích poslouží jako zpestření velikonočního stolu. Po obědě a odpoledním klidu jsme se společně vydali ven, kde se odehrávaly Pašijové hry pro malé i velké. Večer se nesl v duchu hledání pokladu, který každý nakonec zdárně našel.  

 

Neděle s sebou přinesla poslední rukodělnou činnost, kdy jsme pomocí nafukovacích balonků vyráběli slepičky a kohoutky a zdobili tak květináče s primulkami.

 

Když se nachýlil k času oběda, vyhodnotili jsme společně prožitý víkend, rozdali diplomy a odměny a rozloučili se.

 

                                                      Vaše EICO

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne v Porubě, Klimkovicích a Fulneku 2009

 V roce 2009 se v Porubě, Klimkovicích a ve Fulneku ve spolupráci s tamějšími základními školami, konkrétně, ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě, ZŠ Vřesinská v Klimkovicích a ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, uskutečnil další cyklus pěti tvořivých odpolední tématicky zaměřených na aktuální dění v přírodě. Jednotlivých akcí se zúčastnilo v Porubě 65, v Klímkovicích 143 a ve Fulneku 91 dětí a rodičů (prarodičů). Zmíněným školám děkujeme za skvělou spolupráci, vstřícnost a propagaci daných akcí. Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji, Městskému obvodu Poruba, městu Klimkovice a městu Fulnek.


 První z cyklu pěti tvořivých odpolední se uskutečnil na přelomu února a března, kdy jsme si povídali o ději, jenž se odehrává v zimní přírodě a o evropských šelmách. Připomněli si masopustní zvyky a vyrobili si masky z neobvyklých materiálů, tj. proložek na vejce, pet lahví, prázdných plechovek aj. V závěru celého odpoledne jsme se vydali po stopách zanechaných ve sněhu. Zimních tvořivých odpolední se zúčastnilo celkem 33 dětí a 28 rodičů (prarodičů).

Začátkem dubna proběhla jarní tvořivá odpoledne, jejichž náplní bylo povídání o přicházejících Velikonocích, zvycích a lidových tradicích s tímto svátek spojených. Vyráběly se jarní dekorace na velikonoční stůl, tzv. jarní osení a složily se mozaiky z obarvených skořápek z vajíček. Závěr tvořivého odpoledne byl věnován pohybovým hrám. V pořadí druhého cyklu tvořivých odpolední se zúčastnilo celkem 56 dětí a 36 rodičů (prarodičů).

V první polovině června byla realizována letní tvořivá odpoledne, která s sebou přinesla nové poznatky týkající se květů našich luk. V rámci rukodělných činností byla na programu výroba tzv. motýlího mobilu. V tomto cyklu se mj. využily sezónní přírodní materiály. V závěru tvořivého odpoledne, kdy přichází na řadu pohybové aktivity se hrála hra Zachraňte střevlíka. Třetího, letního cyklu tvořivých odpolední se zúčastnilo celkem 35 dětí a 29 rodičů (prarodičů).

V novém školním roce, a to v říjnu, se příznivci cyklu tvořivých odpolední těšili na čtvrtá, podzimní tvořivá odpoledne. Celo-odpolední program dvou tvořivých odpoledních byl postaven především na informacích o přírodě a jejich přípravách na zimu,  o přípravách na zimu, které prováděli naši předci a o tom, proč padá listí a proč se tak krásně zbarvuje. Rukodělné činnosti skýtaly výrobu loutky z kaštanů a ostatních dekoračních předmětů, při jejichž zhotovování byly použity podzimní přírodniny. Účastníci si také zahráli velké stromové pexeso, kterým si upevnili znalosti týkajících se druhů stromů a jejich typických znacích. Podzimního cyklu tvořivých odpolední se zúčastnilo 36 dětí a 27 rodičů (prarodičů). Nutno podotknout, že podzimní a zimní tvořivá odpoledne probíhala jen v Klimkovicích a Fulneku. 

Snad nejočekávanější tvořivá odpoledne, vánoční, byla realizována kolem 10. prosince. Připomněli jsme si vánoční zvyky a tradice, vyrobili si originální dekorace – anděl z polínka a zahráli jsme si pohybové, čertí a andělské, hry. 

                                                                   Vaše EICO                                       

Fotogalerie

Pojďte s námi do Betléma 4.-6.12.2009

 Těšíte se na Vánoce? Chcete vědět, proč vlastně Vánoce oslavujeme? Rádi by jste viděli anděla a možná nejen jednoho? A co Mikuláš, bodla by od něj nadílka? Máte chuť se v předvánočním čase dobře bavit?

Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ano, mohli jste společně s námi strávit další víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, který probíhal v Moravici-Mokřinkách, 4.-6. prosince 2009.


 Hned v pátek všechny příznivce předvánočního eico víkendu čekala Mikulášská nadílka. Mikuláš spolu s andělem a čertem zhodnotili celý uplynulý rok, hodné děti odměnili sladkým balíčkem a než odešli plnit povinnosti zase o dům dál, zazpívali si s dětmi vánoční koledy.

Vzhledem k tomu, že si čert s sebou nikoho do pekla neodnesl, sobotní pestrý program probíhal v plném obsazení. Z rána se pekly vánoční perníčky a vyrábělo tzv. betlémské světýlko z klacíků, do jehož výroby se velmi aktivně zapojili i tatínci, kteří zde zavítali v hojnějším počtu, než-li obvykle. Když se za okny udělalo hezké počasí, vyrazilo se ven na čerstvý vzduch, kde byla připravena řada soutěží a aktivit. Po obědě a odpoledním klidu si každý vyrobil z polínek „postavičku“ Mikuláše, čerta anebo anděla. Večer následovalo představení – živý Betlém.      

Vzhledem k tomu, že si čert s sebou nikoho do pekla neodnesl, sobotní pestrý program probíhal v plném obsazení. Z rána se pekly vánoční perníčky a vyrábělo tzv. betlémské světýlko z klacíků, do jehož výroby se velmi aktivně zapojili i tatínci, kteří zde zavítali v hojnějším počtu, než-li obvykle. Když se za okny udělalo hezké počasí, vyrazilo se ven na čerstvý vzduch, kde byla připravena řada soutěží a aktivit. Po obědě a odpoledním klidu si každý vyrobil z polínek „postavičku“ Mikuláše, čerta anebo anděla. Večer následovalo představení – živý Betlém.      

Vzhledem k tomu, že si čert s sebou nikoho do pekla neodnesl, sobotní pestrý program probíhal v plném obsazení. Z rána se pekly vánoční perníčky a vyrábělo tzv. betlémské světýlko z klacíků, do jehož výroby se velmi aktivně zapojili i tatínci, kteří zde zavítali v hojnějším počtu, než-li obvykle. Když se za okny udělalo hezké počasí, vyrazilo se ven na čerstvý vzduch, kde byla připravena řada soutěží a aktivit. Po obědě a odpoledním klidu si každý vyrobil z polínek „postavičku“ Mikuláše, čerta anebo anděla. Večer následovalo představení – živý Betlém.      

V neděli dopoledne vznikly ještě krásné Betlémy z borové kůry, poté už následovalo rozdání diplomů a rozloučení.

                                                                       Vaše EICO

Fotogalerie

Advent plný andělů 30.11.2009

V pondělí 30. listopadu proběhl v Galerii výtvarného umění v Ostravě IV. ročník akce 

Advent plný andělů.

Účelem akce bylo představení regionálních neziskových organizací a podpoření jejich každodenního úsilí a činnosti. Výstava představila výrobky klientů těchto organizací a dále ji obohatily fotografie tvůrců Dity Pepe a Petra Hrubeše, která vznikla díky projektu uměleckého kalendáře Celé Česko čte dětem 2010. Neziskové organizace přišla podpořit řada osobností s rodinami, mezi jinými také Eva Dřízgová-Jirušová.


V rámci čtvrtého ročníku se na této akci představilo devět následujících organizací. Charita Ostrava poskytující sociální, zdravot­ně sociální a zdravotní služby řadě cílových skupin. Charita Sv. Alexandra se věnuje zajištění pracovních míst v chráněných dílnách pro občany s těžším zdravotním postižením, osoby hluchoněmé, osoby s fyzickým či mentálním postiže­ním, kteří nemohou najít uplatnění na běžném trhu práce. Invisible Children (Neviditelné děti) je společenské, politické a globální hnutí, jehož cílem je upozornit na problematiku dětských vojáků a unášení dětí v Severní Ugandě a okolí. MENS SANA o.s. je nezisková organizace, centrum psychosociální pomoci, která již 13 let pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním najít svou vlastní cestu a místo ve společnosti. Posláním sdružení ANIMA VIVA o.s. je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým. Středisko pracovní rehabilitace je nestátní nezisková organizace se sídlem v Ostravě Porubě, jejímž hlavním cílem je poskytování sociálních služeb handicapovaným lidem s mentálním postižením. Sdružení BES působí při Základní a Mateřské škole Ukrajinská v Ostravě Porubě. Cílem aktivit této organizace je dokázat dětem s handicapem, že i se svým problémem mohou prožít zají­mavé okamžiky a žít plnohodnotný život. ABAK je občanské sdružení pracující při SŠ prof. Matějčka v Ostravě Porubě. Věnuje se zlepšování podmínek zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a jejich integraci do společnosti. Celé Česko čte dětem, obecně prospěšná společnost. Realizovala projekt - kampaň, jehož cílem je upozor­nit na potřebnost pravidelného předčítání dětem a jeho obrovský význam pro emocionální vývoj dítěte. Celému projektu vévodí heslo: „Čtěte dětem 20 minut denně. Každý den!“ O.s. EICO, které bylo založe­no v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 

Okamžitým ziskem této akce byl samozřejmě finanční výtěžek, neziskové organizace ovšem vítají i zvýšení povědomí o problematice jejich práce.

Fotogalerie

Ať žijí duchové!!! 6.-8.11.2009

 Dne 6. listopadu 2009 okolo 18 h se v Moravici-Mokřinkách začaly dít podivuhodné věci. Právě v tuto dobu se tam totiž začali sjíždět duchové, aby společně prožili další ročník duchařského víkendového pobytu. 

Víkend, jenž je určen pouze dětem měl na programu převážně vyrábění vánočních překvapení pod stromeček právě pro rodiče, ale nejen ty. Co jsme všechno vyrobili pochopitelně nemohu prozradit, mohu jen říct, že se všechny výrobky moc povedly a vy se máte na co těšit.  


 Po příjezdu a vydatné večeři jsme neotáleli a ihned začali vyrábět první vánoční překvapení. Malá rukodělná rozvička na úvod způsobila u řady "duchů" značnou únavu a tak po večerní hygieně nastala doba spánku.

Sobotní program byl nejen rukodělný, kdy vznikaly další krásné a povedené překvapení pod stromeček, ale také si děti jako správní duchové pořádně zadováděly na louce. "Vykouzlily" potravu pro místní kozy a nakrmily je. Odpoledne následovalo dokončení dárečků a hlavně, v podvečerních hodinách, příprava na duchařskou diskotéku a večerní pravou duchařskou stezku.    

V neděli jsme se pustili do výroby a balení posledních krásných výrobků, vyhodnocení a ocenění všech zúčastněných duchů, kteří jako všichni správní duchové zvládli tento děsivý a strašidelný víkend.

                                            

                                                                                         Vaše EICO

Fotogalerie

Sluníčko zachází za hory, pasáčci pečou ... 2.-4.10.2009

I když se to zatím nezdá, sluneční paprsky pomalu slábnou a trocha toho tepla od ohníčku se zanedlouho bude hodit.

  

Další z cyklu víkendových pobytů pro rodiče s dětmi nás 2. – 4. října 2009 opět zavedl do střediska Bílá Holubice v Moravici-Mokřinkách.


 Po večeři, kterou bylo zahájeno další společné víkendové dobrodružství, si malí i velcí zahráli netradiční „obří“ stromové pexeso, které je zároveň poučilo o stromech a jejich větvích, s nimiž se mohou v přírodě setkat.

Následující den byl připraven bohatý program, který odstartovala výroba loutek z kaštanů. Společnými silami se podařilo vyrobit krásné a mnohdy originální kaštanové loutky. V průběhu dopoledne, ale i odpoledne byla rovněž připravena lesní stezka podzimní přírodou. Po vydatném obědě a odpočinku nastalo venkovní cvičení malých Soptíků.

V klání o nejrychleji a nejpěkněji rozmotanou a smotanou hasičskou hadici si všichni vyzkoušeli svou zručnost, rychlost, ale také předvedli svůj smysl pro estetiku. Při hašení „požáru“ si většinou velcí zkusili „rychlo-oblékání“ hasičské zásahové uniformy. Malí zase urputně zápasili s hasičskou stříkačkou. Po hasičském odpoledni následovala bramborová brigáda. Co by to byl za podzimní víkend, kdybychom si večer u táboráku neopekli brambory.     

V neděli, než nastal čas rozdávání diplomů, malých dárečků a rozloučení, probíhala výroba bramborových tiskátek, kterými si děti potiskovaly obaly na své knížky. V samotném závěru víkendu čekalo účastníky poznávání podzimu všemi smysly. Děti nejen poznávaly a poslouchaly, ale také ochutnávaly, očichávaly, …     

                                                                             Vaše EICO

Fotogalerie

Ze života hmyzu 5.-7.6.2009

  

Ani jsme se nenadáli a byl tady poslední EICO víkend v tomto školním roce.

Tentokrát jsme se nechali inspirovat říši hmyzu, která je nesmírně bohatá a zajímavá a prožili jsme tak další z pěkných víkendů rodičů s dětmi, tentokrát s názvem Ze života hmyzu, jenž proběhl 5. - 7. června tradičně na Moravici.


 První červnový pátek jsme se pomalu sjížděli na večeři, po které nastalo zahájení celého víkendu spolu s rukodělnou činností Vyrob si svého motýla. Nejprve jsme si pomocí šablony vystřihli obrys motýlka, poté jej namalovali vodovými barvami a přitiskli křídla k sobě. Vznikli tak krásní, barevní, ojedinělí motýli. Na večer jsme si společně zahráli pár zábavných her jako včelí úl, lapání pylu pomocí slámek, na mravenečky,kdo navlékne nejdelší stonožku aj.

 

V sobotu, po snídani, jsme vyzkoušeli novou aktivitu, tzv. Quilling. Nejedná se o nic jiného, než zhotovování nejen motýlků pomocí tenkých nastříhaných barevných proužků, které se rolovaly a lepily. Zároveň probíhala výroba včelek a motýlů, tentokráte trošku jinak - už jste viděli někdy motýlí mobil?

 

V odpoledním klidu se někteří z nás vydali na pěknou procházku po okolí, jiní odpočívali a šetřili síly na odpoledne, kdy jsme si dělali řidičák na motýla během leteckého dne. Večerní táborák s kytarou a zpěvem hmyzích písniček se nakonec, díky nepřejícímu počasí, konal ve vnitřních prostorách, ale i tak jsme si stihli zahrát s baterkami na světluškami a každého čekalo nějaké překvapení. Když už i na RS Holubici padla tma, ulehli jsme na kutě.

 

Nedělní ráno probíhalo již v duchu zhodnocení celého víkendu a rozloučení se.

Přejeme Vám všem krásné léto, pohodové prázdniny a těšíme s Vámi zase nashledanou!

 

                                                                      Vaše EICO

Fotogalerie

Lidé lidem 14.5.2009

 LIDÉ LIDEM

Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Rok se s rokem sešel a v Ostravě, tentokrát na Masarykově náměstí, proběhl 2. ročník akce, jenž měla za úkol představit poskytovatelé sociálních služeb na území města Ostravy, ale také Vás příjemně pobavit kulturním vystoupením uživatelů těchto služeb.


Na akci Lidé lidem se letošní rok sjela řada zástupců-poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb. Návštěvníci se tak mohli seznámit s organizacemi poskytujícími služby např. sluchově, zrakově, tělesně, sociálně či jinak postiženým spoluobčanům. Nechyběla ani prezentace dobrovolnických organizací a policie ČR.  

V průběhu celodenní akce si návštěvníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet např. jízdu na invalidním vozíku, chůzi s vodicím psem nebo si zahrát hlasové pexeso. Dále byl pro ně připraven bohatý kulturní program v podání klientů organizací poskytující sociální služby.

 Na podiu se tak představili členové pěveckého kroužku Domova seniorů v Kamenci, žáci soukromé základní školy Železárenská – speciální škola pro žáky s více vadami, klienti organizace Bílý Nosorožec, jenž zatančili romské tance, uživatelé zařízení Čtyřlístek, skupina Sebeobhájci, dětská taneční skupina Hopík, působící při ZŠ Matiční 5, babičky mažoretky Bambulky s vystoupením Orient a řada dalších účinkujících. Příjemný dne uzavřel Tomáš Kočko a Orchestr. Kulturní vystoupení byly doprovázeny řadou rozhovorů s zástupci prezentovaných odvětví sociálních služeb. 

Akce proběhla pod záštitou Mgr. Lubomíra Pospíšila, náměstka primátora statutárního města Ostravy. Akci pořádalo statutární město Ostrava ve spolupráci s o.s. Eko-info centrum Ostrava.  

Fotogalerie

Den Země 2009

  

 V dubnu 23. a 25. jsme společně na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, v Hornickém muzeu OKD pod Landekem a na náměstí J. A. Komenského ve Fulneku oslavili  

Den Země   


 Letošní oslavy Dne Země se nesly v duchu Afriky. V rámci africké stezky, především děti prvního stupně základní školy, případně menší děti spolu s rodiči, nabyli vědomosti týkající se zvířátek žijících na tomto území. Pro ty starší byla připravena čokoládová stezka zaměřená na problematiku Fair Trade. Každý, kdo absolvoval tuto stezku byl odměněn kouskem pravé férové čokolády. 

Mimo férovou čokoládu mohli návštěvníci ve Fair Trade kavárně, kterou jsme zabezpečili spolu s Ekolyceem, ochutnat, ale i si zakoupit, řadu jiných férových výrobků – kávu, čaj, aj. V kavárně se však nejen ochutnávalo, ale i informovalo. Návštěvníci byli obohaceni o podstatné informace týkající se této problematiky, které obdrželi také na propagačním letáku Fair Trade.       

Poslední aktivou, tvůrčí, kterou mohl návštěvník absolvovat, byla tvorba záložky do knížky pomocí tradiční ghanské techniky potisku látek zvané Adinkra. Nutno podotknout, že při této aktivitě bylo použito výhradně přírodních barviv vyrobených např. z červené řepy, kurkumy, kopřivy, cibule aj.  

Na Dni Země  ve Fulneku se mj. v rámci EICO aktivit prezentoval také stánek „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, v kterém se prodávaly panenky pro organizaci Unicef. Výtěžek z koupě jedné panenky putoval na očkování jednoho dítěte z rozvojové země proti šesti smrtelným dětským chorobám.

                                             Vaše EICO

Fotogalerie

Jarní probouzení 3.-5.4.2009

 Zima už nadobro opustila svou vládu,

jaro začalo klepat na dveře,

sněženky se klubou zpod sněhu,

a sluneční paprsky jsou hřejivé a příjemné. 

V pátek 3. dubna jsme se ve středisku Bílá Holubice v Moravici-Mokřinkách začali pomalu sjíždět, abychom společně strávili první EICO víkend rodičů s dětmi. Tentokráte pod názvem Jarní probouzení.


 Nejen jaro ovlivnilo programovou náplň celého víkendu, ale také blížící se velikonoční svátky. Ještě v pátek jsme po večeři stihli připravit-obarvit vajíčka, které nám druhý den posloužily jako ozdoby velikonočního stromečku, jež byl na dopoledním programu.

 

Sobotní odpoledne prozářené slunečními paprsky probíhalo v soutěživém duchu. Ověřila se zdatnost nejen jednotlivců, např. v disciplíně „fazolová čára, fazolová banka či běh s vajíčkem na lžíci“, ale také rodinných týmů, na které přišla řada v „kuličkovém přeboru“. Soutěž smíšených družstev pak probíhala v disciplíně „vajíčkový hokej“. V závěru dne jsme si, v rámci odpočinku po velkém sportovním klání, připravili-obarvili dřevěné korálky. A když přišel večer a na Moravici padla tma, vydali jsme se za pokladem ukrytým hluboko v lese.   

 

Nedělní dopoledne bylo vyplněno nenáročnými, rukodělnými činnostmi. Vyrobili jsme si hlavy, z kterých by nám měla do Velikonoc vyrůst tráva, „zasadili“ fazol a navlékli korálky.

 

Ani jsme se nenadáli a nastalo slavnostní vyhlášení sobotní celo-odpolední stezky, rozdání velikonočních odměn a účastnických diplomů. 

 

S přáním příjemně prožitých velikonočních svátků jsme se všichni rozjeli do svých domovů.  

                                             Vaše EICO 

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne v Porubě 2008

V roce 2008 se nám podařilo navázat na první ročník cyklu tvořivých odpolední, které se stejně jako loni realizovaly v průběhu roku pětkrát, a to v ZŠ Porubská 832. Celoroční návštěvnost se vyšplhala až na číslo 115. Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji a Městskému obvodu Poruba a Základní škole Porubská 832 za výbornou spolupráci.


 V novém roce jsme neotáleli a již počátkem února zrealizovali první z cyklu tvořivých, tentokráte zimních, odpolední. V programu tak byla chvilka povídání o zimní přírodě a lidových tradicích, co jíst a nejíst v zimě a jak nám mohou pomoci bylinky, výroba desek na „zdravou kuchařku“ a v poslední řadě nemohlo chybět soutěžení a to ve hře „Kdo uzdraví skřítka“.  

Jakmile sluníčko začalo pěkně hřát a měsíc březen se překlenul za polovinu, zrealizovali jsme další tvořivé odpoledne s názvem „Vítání jara“. Nejen, že nám byly předány opět zajímavé informace o dění v přírodě, které jsme si v zápětí vyzkoušeli v jarním kvízu, ale také se vyráběly pěkné ozdoby a dekorace na velikonoční stůl. V závěru odpoledne nemohlo chybět jarní soutěžení.  

Na začátku teplých letních měsíců jsme se sešli, abychom si osvěžili již zapomenuté tradice, připomněli si dění v letní přírodě a nepochybně si také něco vyrobili, tentokráte byla na řadě originální nákupní taška barvenou hlínou. Krásně prožité odpoledne završilo soutěžení např. v hodu novinovou koulí či fazolová čára. 

Přelom října s sebou přinesl již předposlední tvořivé jablíčkové odpoledne. Hráli jsme jablíčkové hry, tvořili jablíčkové výrobky, prozkoušeli své hlavičky v jablíčkovém kvízu a ochutnávali jablíčkové dobroty. Společně jsme tak strávili krásné jablíčkové odpoledne. 

A když nastal vánoční měsíc prosinec, nastal také poslední z cyklu tvořivých odpolední. Pravou vánoční atmosféru navodil zpěv koled, ochutnávka již doma napečeného cukroví a výroba krásných vánočních andělíčků.   

Na rok 2009 už máme spoustu nápadů na společná setkání a moc se těšíme na Vaši návštěvu dalších tvořivých odpolední. 

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne v Klimkovicích 2008

Cyklus tvořivých odpolední proběhl v roce 2008 ve výtvarné učebně ZŠ Vřesinská v Klimkovicích celkem pětkrát a zúčastnilo se jej téměř 125 rodičů (prarodičů) a dětí. Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji a městu Klimkovice. ZŠ Vřesinské za skvělou spolupráci, vstřícnost a propagaci těchto akcí.


 Počátkem února tak odstartovala další série smysluplně využitých odpolední, kdy nám právě první tvořivé zimní odpoledne „povědělo“ zajímavosti o zimním dění v přírodě, jak bychom se měli v tyto chladné měsíce stravovat, jak jinak než zdravě, při té příležitosti jsme si vyrobili obal na „zdravou“ kuchařku a také si zasoutěžili v disciplíně „Kdo uzdraví skřítka“. 

Na přelomu března, kdy sluníčko začíná pěkně hřát, se uskutečnilo tvořivé odpoledne s názvem „Vítání jara“. Nejen, že jsme si pověděli informace o tom, co se v přírodě na jaře děje, ale také se opět vyrábělo, samozřejmě tematicky. „Malí i velcí“ tvořili krásné ozdoby a dekorace na velikonoční stůl v podobě kuřátek, zajíčků a oveček. 

„Hurá, je tady léto!“… a s ním další soutěživé a přínosné tvořivé odpoledne. V červnu se účastníci akce dozvěděli důležité rady o tom, jak sami mohou přírodě pomoci, např. správnou recyklací. Popovídali jsme si o zapomenutých tradicích, dění v letní přírodě, zasoutěžili si v tzv. „střílení ku ptáku“, a vyrobili si originální nákupní tašku barvenou hlínou. 

Podzimního tvořivého odpoledne, zasvěceného jablíčkům, se rodiče i děti dočkaly v polovině října. Ochutnávaly se jablíčkové dobroty, hrály se jablíčkové hry, ledacos jsme se dozvěděli v podzimním jablíčkovém kvízu a v neposlední řadě se tvořilo s jablíčkovými motivy.

Prosinec na sebe nenechal dlouho čekat a s ním přišlo i poslední tvořivé vánoční odpoledne, kterým nás provázela příjemná atmosféra doplněná o zpívání koled a ochutnávku již napečeného vánočního cukroví. Rukodělná činnost tentokráte spočívala ve výrobě andělíčka. 

V roce 2009 bychom rádi v této činnosti pokračovali a tak se už teď můžete těšit, co pro Vás zase připravíme! 

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne ve Fulneku 2008

V roce 2008 jsme v městě Fulnek ve spolupráci s tamější Základní školou J. A. Komenského zrealizovali celkem pět tvořivých odpolední, tématicky laděných vždy k aktuálnímu dění v přírodě. Celého cyklu, který probíhal ve školní jídelně, se zúčastnilo téměř 120 rodičů (prarodičů) a dětí.  Za finanční podpory města Fulnek a Moravskoslezského kraje a dobré spolupráci s základní školou jsme připravili smysluplně využitá odpoledne.


 Ke konci února se uskutečnilo první tvořivé odpoledne, jehož náplní bylo přiblížení si dění v zimní přírodě. Ledacos jsme se dozvěděli o zdravé stravě a léčivých bylinkách, vyráběly se také desky na jak jinak než zdravou kuchařku a v neposlední řadě, velcí i malí, soutěžili v tom, kdo uzdraví skřítka.

 

V polovině března následovalo tvořivé jarní odpoledne s názvem „Vítání jara“. Děti, ale i dospělí si vyrobili krásné velikonoční ozdoby a dekorace v podobě zajíčků, kuřátek a oveček a nechyběly ani, již tradiční, soutěže.

 

Počátkem června jsme si řekli: „Hurá, je tady léto!“ a spolu s ním další tvořivé odpoledne, které probíhalo v duchu oživení zapomenutých tradic, povídání o dění v letní přírodě a v neposlední řadě si všichni účastníci vyrobili originální nákupní tašku barvenou hlínou. Příjemně strávené odpoledne uzavřela aktivita „střílení ku ptáku“.

 

Už v polovině října se všichni příznivci podzimního tvořivého odpoledne dočkali dalšího cyklu s názvem „Podzimní jablíčkování“, plného tvoření, jak jinak než s motivy jablíček. Konaly se jablíčkové hry i ochutnávání jablíčkových dobrot.

 

V polovině prosince, kdy už pomalu nastává čas Vánoc se uskutečnilo poslední tvořivé odpoledne. Vyrábění vánočních ozdob, soutěžení a připomenutí si vánočních tradic probíhalo v krásné předvánoční atmosféře, kterou jsme všichni navodili zpíváním koled.

 

V roce 2009 bychom rádi v této činnosti pokračovali a tak se už teď můžete těšit, co pro Vás zase připravíme!

Fotogalerie

S Barborkami za Mikulášem 5.-7.12.2008

  

Konečně přišla chvíle, na kterou jsme všichni čekali a moc se těšili.

Ten nejatraktivnější EICO víkend pro rodiny s dětmi za celý rok!

  Sešli jsme se již tradičně v pátek 5.12. v rekreačním středisku Bílá Holubice v Moravici Mokřinkách s rodiči a dětmi, kteří chtěli spolu s námi prožít krásný tvořivý víkend tentokráte s názvem „S Barborkami za Mikulášem!“


 Víkendový program začal ihned po večeři, kdy jsme z roztaveného a voskovkami obarveného vosku, za pomocí rodičů, vyráběli krásné svíčky, které někteří z nás použili na adventní věnec, jež byl na programu další den. Ještě než nás maminky uložily k spánku, navštívily nás tři Barborky, které nám oživily svou tradici a přinesly výborné perníčky.

Na druhý den nás čekal již zmiňovaný adventní věnec, kde se realizovaly převážně maminky. Děti jsme zabavili vystřihováním papírových vánočních ozdob a tvořením slaměných okrasných řetězů. V odpoledních hodinách byly připraveny aktivity na čerstvém vzduchu a jelikož nám počasí přálo, neváhali jsme, obuli se a vyrazili „lyžovat, házet sněhovými koulemi, jezdit na bobech a ti nejodvážnější se pustili do výlovu rybníka.“

V podvečerních hodinách jsme si za doprovodu líbezného zvuku kytar zazpívali nejen nejznámější vánoční koledy, ale i "budliky"…

 a když nastal ten pravý čas a mezi nás dorazil Mikuláš, seděli jsme jako pěny, byli řádně vyděšeni,řekli básničku,zazpívali písničku, svoje hříchy vyslechli,a dobroty si odnesli.

V neděli ráno jsme všichni společně z velkých sklenic vyrobili nádherné svícny. Po obědě nastalo  vyhlášení stezky, kterou mohl každý z nás absolvovat, rozdání diplomů a pochopitelně nesměly chybět, pro maminky, větvičky „Barborek.“

                                                   Vaše EICO

Fotogalerie

Ať žijí duchové 31. 10. -2. 11. 2008

 V pátek 31.10. se u večeře ve středisku Bílá Holubice v Moravici Mokřinkách sešlo dohromady 36 dětí, tentokráte bez doprovodu rodičů a to proto, že na programu bylo vyrábění vánočních překvapení pod stromeček právě pro rodiče, ale nejen ty. Dárečků jsme totiž vyrobili tolik, že žádný člen rodiny nezůstane zkrátka.

A co jsme to všechno vyráběli a tvořili?

 To samozřejmě neprozradím, můžu jen říct, že se všechny výrobky moc a moc povedly.

Máte se na co těšit!


 Po příjezdu a vydatné večeři jsme neotáleli a ihned se dali do práce-tak začal pomalu vznikat první vánoční dárek. Po večerní hygieně pochopitelně nemohla chybět módní pyžamová přehlídka, kde se ukázala řada originálních, i pánských, modelů.

Ranní probuzení do dalšího rukodělného dne, kdy jsme pokračovali v tvoření vánočních překvapení, bylo provázeno příjemným slunečním svitem, které na sebe nenechalo dlouho čekat, a tak každý, vyzbrojen kouskem chleba a rohlíku, vyrazil nakrmit místní kozy a pořádně si zadovádět na louce. Odpoledne následovalo dokončení dárečků a hlavně, v podvečerních hodinách, příprava na duchařskou diskotéku a večerní pravou duchařskou stezku.    

 

V neděli jsme se pustili do výroby a balení posledních krásných výrobků, vyhodnocení a ocenění všech zúčastněných duchů, kteří jako všichni správní duchové zvládli tento děsivý a strašidelný víkend.

                                            

                            Vaše EICO

Fotogalerie

Podzimní jablíčkování 10. - 12. 10. 2008

Léto už se  pomalu vzdávalo  své vlády a na dveře začal opatrně klepat podzim. Sluníčko přestalo pálit a stromy se oděly do svých podzimních kabátů zářícími všemi barvami a my jsme se vydali na další z cyklu víkendových pobytů tentokrát

PODZIMNÍ JABLÍČKOVÁNÍ

dne 10. – 12. října 2008 ve středisku Bílá Holubice v Moravici-Mokřinkách.

 


Po příjezdu, ubytování a seznámení se jsme se dali ihned do práce. Pomocí balícího papíru, lepidla a barev jsme si vyrobili misky na křížaly zdobené motivy jablíček.

 

Dopolední program druhého dne byl zasvěcen voskové batice, kde jsme zdobili látkové pytlíčky, jak jinak než motivem jablíčka a barvami. Když se na nás usmálo sluníčko vyrazili jsme na místní hřiště, kde následovaly jablíčkové závody. Soutěžili jak malí, tak velcí a nutno říct, že i rodiče nasadili do závodu veškeré své síly.

 

Odpoledne následovala naučná jablečná stezka, kde si všichni účastníci procvičili svou paměť a osvěžili si zvyky, jež s jablíčky souvisí. Někteří nadšenci i přes nepřízeň počasí šli pouštět draky, ale přeci jen jsme se pak všichni sešli u závodu o nejdelší oloupanou jablečnou slupku a o nejrychlejšího strouhače. Jelikož nám po tak náročných závodech vyschlo v ústech dali jsme se společně do moštování a ochutnávání jablečné šťávy. Když padla večerní hodina pustili jsme se do malování podzimního stromu, který nám další den posloužil jako kulisa při společném foceni.

 

 V neděli byl pro nás připraven program v duchu rukodělných činností. Všichni se podíleli na výrobě závěsu z větví a přírodnin, jež našli v nedalekém lese. Došlo také na vyhodnocení soutěží, které všichni absolvovali s velkým zájmem, shrnutí celého jablíčkového víkendu a předání diplomů všem zúčastněným.       

                                                   Vaše EICO

Fotogalerie

Příměstský tábor Lhotka 18. - 22. 8. 2008

 Letos poprvé jsme si vyzkoušeli také pro některé možná trochu netradiční příměstský tábor. Každý den jsme se ráno potkali a odpoledne rozešli domů. Ale jestli si myslíte, že jsme strávili celý týden jen ve Lhotce, jste na velkém omylu. Stihli jsme totiž objet celý svět a na konci cesty nás ještě k tomu čekal vytoužený a zasloužený........   Jste napjatí? Čtěte dále.


Cesta kolem světa

 Dvě skupiny expertů v oboru hledání pokladů vyrazily ze Lhotky v pondělí  18. srpna léta páně 2008. Hned první zmínka o středověkém pokladu v denním tisku je zavedla do Francie. Vybaveni řádnými cestovními doklady prošli všichni hraniční pasovou kontrolou. Navštívili Paříž a její pamětihodnosti, společně s cvičenými prasátky hledali oblíbenou pochoutku – lanýže - a dokonce vytvořili originální impresionistické malby. I když byli o krůček blíže pokladu, neboť dostali ústřižky mapy místa, kde by mohlo být zlato ukryto, večerní zprávy ukázaly, že další stopy vedou do Egypta.

 Nezbývalo tedy než se nalodit a přeplout z Mairseille do Alexandrie. V Egyptě jejich pátrání pokračovalo. Nebylo to však nic jednoduchého, neboť bylo potřeba porozumět hieroglyfům. Rozluštěná zpráva je zavedla až ke královně Nefertiti, která pro hledače měla další náročný úkol – najít v královské zahradě všechny díly jejích oblíbených náhrdelníků, které se jí při procházce roztrhly. Ústřižek mapy čekal také na stavitele pyramidy pro královninu oblíbenou posvátnou kočku.

 

Ani v Egyptě však nakonec poklad ukryt nebyl a naši cestovatelé se vydali podle nejčerstvějších zpráv o pokladu napříč africkým kontinentem, do Ghany. Bylo potřeba vypravit se do pralesa. Cestu znepříjemňovaly pijavice a neprostupná džungle, ale při tom náročném hledání alespoň nezůstali hladoví, narazili cestou totiž na banánovníky. V yzkoušeli si také tradiční ghanskou techniku potisku látek zvanou Adinkra. Ačkoliv Ghana je známá svými zásobami zlata, měli naši hledači pokladů smůlu, neboť ani zde na ně poklad nečekal.

 

Naštěstí se objevila zpráva o tom, že poklad byl spatřen ve Střední Americe, přesněji řečeno v Mexiku. Všichni nasedli tedy na první letadlo do Mexico City. Vždyť bývalá říše Aztéků a Mayů přímo vyzývá k ukrytí pokladu. Také mexický prales se hemží nejrůznějším hmyzem a tak se naši cestovatelé zúčastnili závodu sklípkanů. Nemohli také minout představení toreadorů. Naučili se také barevné mexické mozaiky a jako suvenýr si odvezli co jiného než pořádně pichlavý kaktus. Jen ten poklad opět unikl. Tentokráte do Asie – do Číny.

Takže opět hurá do letadla, trasa Acapulco – Peking. Pasová kontrola byla tentokráte obzvlášť zostřená díky probíhající letní olympiádě. Všichni se však do Číny bez větších problémů dostali. Všichni si vyzkoušeli, jak se dělá papír, zúčastnili se závodů tradičních čínských draků a vyrobili si krásný přívěšek se svým znamením čínského horoskopu. Kromě toho získali také další cenné kousky potřebné mapy.

 

Za necelý týden naši hledači pokladů objeli téměř celý svět, poslední zprávy z večerních novin však ukázaly, že ten největší poklad je čeká ve Lhotce. Tak hurá zpátky domů. Celá cesta určitě nebyla zbytečná, vždyť se cestovatelé mohli tolik dovědět a poznat cizí země. Kdo měl oči dokořán a také si něco zapamatoval, byl odměněn otevřením brány vedoucí k pokladu. I když expertní tým s přiléhavým názvem „Lovci pokladů“ dorazili k pokladu dříve, ani druhý tým - „Kostíci“ - nemuseli smutnit, zbylo i na ně J.

A kam se vydáme příští rok? Nechte se překvapit a nezapomeňte se přidat.

Vaše EICO

Fotogalerie

Hurá, je tu léto 30.5. - 1.6.2008

  

Ani jsme se nenadáli a již se uskutečnil poslední víkendový pobyt rodičů s dětmi v tomto školním roce, a to tentokrát ve Vlkovicích v době od 30. května do 1. června 2008. Letního pobytu „…Hurá! Je tu léto!“ se za krásného slunečného počasí zúčastnilo 23 osob, z toho 11 dětí. 


Pro děti a rodiče byl opět připraven bohatý program. Ihned po příjezdu všech účastníků víkendového pobytu, jsme neotáleli a dali se do příjemných aktivit, které provázely všechny dny ve Vlkovicích.

 

Nejprve jsme si vyrobili a nazdobili krásné pestrobarevné letní tašky. Při této „zábavě“ jsme využili techniku sypaného batikování a kdo chtěl, mohl si na tašku našít další textilní ozdoby. Aby té výtvarné a rukodělné činnosti nebylo málo, každý si namaloval, „vysavoval“ a potiskl svůj vlastní polštářek. Náměty, jež se na polštářcích objevovaly, tak byly dílem fantazie každého z nás.

 

Po zdařilé výtvarné činnosti jsme se v klidu posadili a obohatili se informacemi o letním dění v přírodě a hlavně o nepříliš známém svátku „Letnicích“. Aby toho sezení nebylo přespříliš, zavítali jsme do místního nedalekého lesa na pěknou procházku, při níž jsme si pořádně protáhli kosti a nasbíraly „devatero kvítí“. Při večerní hře, zakončené posezením u ohně, se nám kvítí i informace o něm ještě hodily.

 

 Jelikož  v neděli bylo 1. června, tedy Den Dětí, připravili jsme pro naše nejmenší účastníky spoustu soutěží a her, motivovaných starým českým zvykem Střílení ku ptáku, které byly doprovázeny radostí, smíchem a spokojeností všech. Děti si tak mohly vyzkoušet střelbu z luku, hod míčkem na přesnost, hod fazolem a další zábavné hry.        

 

Přejeme všem krásné prázdniny, s mnohými se těšíme nashledanou na letních táborech, příp. opět na říjnovém podzimním zábavném víkendu pro rodiče s dětmi.

 

                                                                                                             Vaše EICO

Fotogalerie

Lidé lidém 30.5.

Lidé lidem  

Přehlídka sociálních služeb v centru Ostravy 

Akce s názvem Lidé lidem aneb přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit měla za cíl představit ostravské veřejnosti poskytovatele sociálních služeb a vše, co s touto oblastí souvisí.


Pro návštěvníky přehlídky byl připraven pestrý kulturní program v podání uživatelů služeb a jejich hostů, dále rukodělné dílny a interaktivní činnosti přibližující život s handicapem.

 

Akce se uskutečnila v pátek 30. května 2008 od 10 do 17 hod na Jiráskově náměstí (Kuří rynek) v centru Ostravy.

 

Dopoledním programem provedli moderátoři rádia Kiss, odpoledne bylo v režii známého moderátora Aleše Juchelky.

 

Kromě užitečných informací z oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit akce nabídla  návštěvníkům příjemně strávený čas – rozhodně se nenudili ani velcí ani malí.

 

Akci pořádalo statutární město Ostrava – magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s naší organizací.  

Fotogalerie

Den Země 2008

 Již tradičně jsme se zúčastnili oslav Dne Země, které se letos opět konaly na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, ale také v Ostravě-Jihu a v Hornickém muzeu OKD pod Landekem.

Stejně jako v minulých letech i letos byla celá akce finančně podpořena Statutárním městem Ostrava.  

                      Oslavám Dne Země náležel letos 22. a 23. duben.


I když bylo ráno poněkud chladné, příznivci oslav Dne Země na sebe nenechali dlouho čekat a již od brzkých hodin tvořili u našeho stánku zástupy.

 

Letošní aktivity se nesly v duchu bylinek, kdy si děti mohly vyrobit svůj vlastní čaj a nebo pomoci lesním skřítkům vyléčit jejich nemoci a trápení.

 

Možnost, udělat si svůj vlastní čaj, vzbudila velký zájem, jelikož postup výroby byl tak jednoduchý, že ho s malou pomocí zvládli opravdu i ti nejmenší. Pomocí gázy, špejle, provázku a širokému výběru bylinek a pochopitelně šikovných rukou, si každý účastník Dne Země vyrobil čajový pytlík dle libosti a chuti. Návštěvníci si tak mohli dle svých potřeb namíchat čaj např. z mateřídoušky, měsíčku, černého bezu, šípku, máty, heřmánku atd.

 

Kdo zrovna nevyráběl bylinkový čaj, mohl vyléčit lesního skřítka a to tak, že si svého nemocného skřítka nejprve vybral na kartičce, zjistil, co ho vlastně trápí a poté se vydal mezi okolní stromy, na kterých byly vyvěšeny informace o jednotlivých bylinkách, jejíž účinky skřítkům zaručeně pomohou. Po úspěšném vyléčení skřítka byly děti odměňovány pexesem s chráněnými živočichy, samolepkami s obrázky zvířat a propagačními předměty města Ostravy.

 

Naše celodenní aktivity byly doprovázeny výstavou „Ekofór“, tedy ekologicky laděných vtipů, kterou jsme si za tímto účelem vypůjčili od Hnutí Brontosaurus.

 

                           Příští rok se na Vás opět těšíme… EICO

Fotogalerie

Přišlo jaro do vsi 14.-16.3.2008

  

Letošní brzké Velikonoce jsme se rozhodli připravit již o víkendu v polovině března, kdy se nás v deštivý pátek 14.3. ve středisku Bílá Holubice v Moravici – Mokřinkách sešlo 24 dětí a 17 rodičů.


Po večeři začal program v pravém slova smyslu, kdy jsme si opět netradičním způsobem, všichni společně, vyrobili krásné velikonoční kraslice zdobené bylinkami, zavěšené na malovaném dřevěném věšáku. Takto zhotovenými závěsy jsme si vyzdobili okolní prostředí a vylepšili si atmosféru celého třídenního pobytu.    

V sobotu dopoledne si každý udělal a nazdobil vlastní kroj – děvčata sukně a kluci vesty, ve kterém v odpoledních slunečných hodinách v průvodu, jež směřoval k řece, vynášel Mořenu.

                                             Neseme Mořenu,

                                            na vrchu červenú,

                                         na spodku zelenú,pěknú,

                                         pěknúpěkně přistrojenú… 

V pozdním odpoledni jsme se všichni se zaujetím pustili do výroby velikonočních dekorací v podobě kuřátek, zajíčků a oveček – z čeho?. Asi neuvěříte, ale ty krásné dekorace mají jako základ opravdu staré noviny a pak už jen fantazii každého „dekoratéra“. Krásně prožitý den jsme završili zdobením velikonočních perníčků a večer ještě všechny odvážné čekala cesta setmělým lesem za zlatým vejcem. 

Nedělní dopoledne probíhalo v duchu dotvoření velikonočních dekorací, hlavně misek s osením a jarními narcisy či modřenci a po obědě již následovalo ocenění těch nejlepších a rozdání diplomů.

Fotogalerie

Bál lesních skřítků, strašidýlek a příšerek 1.-3.2. 2008

  

Únorový víkend pro rodiče s dětmi, letos bohužel bez sněhu, jsme zahájili opět v pátek v 18 h, kdy se nás u večeře ve středisku Bílá Holubice v Moravici – Mokřinkách sešlo celkem 17 dětí a 15 dospělých.


Podvečerní program začal výtvarnou dílnou, kde jsme z kartonu tvořili magnetické obrázky – figurky dětí. V sobotu ráno jsme se probudili do dne skřítků a strašidýlek, kdy každý dle vlastní bujné fantazie vyrobil pokrývku hlavy pro lesního skřítka z novin, přírodnin, barevných ubrousků. Po příjemně stráveném dopoledni si každý zasloužil výborný oběd a chvíli odpočinku.

 

Odpoledne jsme pokrývky hlavy doplnili o kompletní skřítkovský obleček ze zbytků barevných látek. Abychom se o lesních skřítcích dozvěděli více, vypravili jsme se za jejich královnou do lesa. Skřítci se královně představili, předali ji své vlastnoručně vyrobené skřítkovské průkazy a následně byli přijati do cechu lesních strašidel. Večer pak probíhal ples lesních příšerek a nejlepší kostýmy byly po zásluze odměněny. Mimo tyto aktivity měli účastníci víkendové akce celý den k dispozici lesní procházku se zadanými úkoly.  

 

V neděli po dobré snídani následovalo povídání si o tom, co v zimě jíst. Rovněž jsme si vyrobili obal na malou kuchařku, podle které můžeme doma vařit. Po obědě byli všichni náležitě odměněni cenami a diplomy.   

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne 2007 v Porubě

 V roce 2007 proběhl první celoroční cyklus tvořivých odpolední pro rodiče s dětmi. Během pěti odpoledních setkání jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o dění v přírodě, lidových zvycích a tradicích, vždy si něco pěkného vyrobili a odnesli a taky si zasoutěžili a naučili se nové hry. Děkujeme Moravskoslezskému kraji a Městskému obvodu Poruba za podporu a Základní škole Porubská 832 za výbornou spolupráci.


 

V únoru jsme si povídali o spící zimní přírodě a z kartonu jsme si vyrobili pohyblivé postavičky zimních spáčů jako jezevce, medvěda či žábu. Ne všichni však v zimě spí a ani my jsme nezaháleli a vyzkoušeli si, kdo doskočí jako zajíc a kdo jako veverka. Tatínkové se dokonce pokoušeli konkurovat jelenůmJ.

  Na březnovém velikonočním odpoledni jsme samozřejmě nezapomněli na tradice ani na jarní přírodu, každý si domu odnesl originálně vyzdobenou řeřichovou zahrádku a ti nejšikovnější vlastnoručně vyrobenou – a dokonce pískající J - vrbovou píšťalku. A protože hrát si jde i bez drahých hraček, k zábavě nám tentokrát postačil pytlík obyčejných fazolí.

   V červnu jsme společně oslavili svátek VŠECH dětí, dozvěděli jsme se něco o tom, jak žijí i v jiných zemích světa, společnými silami jsme ušili krásnou panenku a věnovali ji organizaci UNICEF – snad si ji někdo koupí J. Seznámili jsme se také s africkou technikou potisku látek zvanou Adinkra a natiskli si krásné záložky do knížky. Ochutnali jsme malé pohoštění z výrobků Fair Trade, vyzkoušeli jsme si, jaké to je běhat pro vodu, jak těžké je nosit předměty na hlavě a vše jsme zakončili v rytmu afrických bubnů.

  Díky podzimnímu setkání už víme například, proč na podzim listí ze stromů opadává a jak je možné, že je tak krásně barevné, pomocí kouzelného stromu jsme se naučili poznávat listy některých našich stromů a pro radost jsme si vyrobili z dýňových semínek a ostatních přírodnin nádherné ježečky. Bojovná družstva se tentokráte utkala v kaštanové štafetě.

  Naposled jsme se setkali v prosinci v čase adventním a předvánočním. V soutěžním kvízu jsme odpovídali na záludné otázky týkající se tradic, lidových zvyků i dění v přírodě. Našim blízkým jsme vyrobili voňavá přáníčka z koření a jiných přírodnin a pro sebe krásné vánoční ozdoby na stromeček. Zpíváním koled jsme se pro tento rok rozloučili.

  Na rok 2008 už máme spoustu nápadů na společná setkání a moc se těšíme na Vaši návštěvu dalších tvořivých odpolední J.

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne 2007 v Klimkovicích

  

Tvořivá odpoledne pro celou rodinu proběhla v Klimkovicích v roce 2007 celkem pětkrát a úspěšně jsme tak zakončili již druhý ročník. Výtvarnou učebnu Základní školy Vřesinská  na našich akcích navštívilo téměř 140 dětí a jejich rodičů či prarodičů. Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji a městu Klimkovice, ZŠ Vřesinské za vstřícnost a skvělou pomoc s propagací a organizací akcí.


Během únorového odpoledne jsme si pověděli něco o zvířecích zimních spáčích a pár jsme si jich i z kartonu vyrobili. Děti i někteří dospělí si také vyzkoušeli zda zvládnou skočit do dálky jako liška, zajíc nebo třeba jelen.

 

Velikonoční odpoledne bylo věnováno tradicím a vitamínové řeřichové zahrádce, kterou si každý účastník odnesl domů. Vrbové píšťalky jsme otloukali ostošest ale pískat moc nechtěly :-(. Před odchodem jsme se ještě trochu věnovali „hazardu“ a zahráli si fazolovou čáru a banku.

 

V horkém červnu jsme se dozvěděli něco o životě dětí v rozvojových zemích. Pro projekt Unicef jsme ušili dvě látkové panenky a přispěli tak na očkování dětí z nejchudších částí světa. Tradiční africkou metodou adinkra jsme si ozdobili záložky do knih a vyzkoušeli si koulení kokosů do kopce a běh pro vodu.

 

 Na podzimním setkání jsme vyráběli úžasné housenky ze spadaných listů a dalších sezónních přírodnin, zkusili si hod listem, hráli listovou štafetu a dobře se přitom bavili.

 Vánoční tvořivé odpoledne jsme strávili vyprávěním o adventu a štědrovečerních zvycích, luštili jsme Mikulášskou tajenku a za zpěvu koled vyráběli originální dekoraci z jablíčka a kartonových ozdob. 

V roce 2008 bychom rádi v této činnosti pokračovali a tak se už teď můžete těšit, co pro Vás zase připravíme!

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne 2007 ve Fulneku

 V roce 2007 proběhlo ve Fulneku celkem pět tvořivých odpolední, kterých se zúčastnilo téměř 150 rodičů (prarodičů) a dětí. Díky výborné spolupráci se Základní školou J.A.Komenského se všechny odpoledne mohla konat v její jídelně a díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a města Fulneku jsme mohli ostošest  vyrábět spoustu věciček pro radost i dekoraci.


V únoru si během zimního odpoledne děti i někteří dospělí vyzkoušeli volnou tvorbu na téma Ochrana přírody a Šetříme energií. Nejoriginálnější obrázky byly odměněny pexesy s chráněnými druhy zvířat a kalendáři Rok v přírodě.

V březnu bylo odpoledne velikonoční, z malovaných vajec jsme vyrobili netradiční věnce a zahráli si fazolovou „čáru“. Vítězové byli s čokoládovými figurkami naprosto spokojeni..

Před prázdninami ještě proběhlo letní tvořivé odpoledne, kde jsme se dozvěděli něco o životě dětí v rozvojových zemích. Pro projekt Unicef jsme ušili dvě látkové panenky a přispěli tak na očkování dětí z nejchudších částí světa. Tradiční africkou metodou adinkra jsme si ozdobili záložky do knih a vyzkoušeli si koulení kokosů do kopce a běh pro vodu. 

Na podzimním setkání jsme vyráběli ježečky z dýňových semen, hráli kaštanovou štafetu a dobře se přitom bavili. Na vánočním tvořivém odpoledni jsme za zvuků koled vyráběli originální dekoraci z jablíčka a kartonových ozdob a na závěr nás navštívil i Mikuláš s andělem. 

V roce 2008 bychom rádi v této činnosti pokračovali a tak se už teď můžete těšit, co pro Vás zase připravíme!

Fotogalerie

A možná přijde i Mikuláš 30.11.-2.12.2007

 Po mírném bloudění všechny rodiny nakonec dorazily v pátek večer na Bílou Holubici, kde probíhal EICO Mikulášský víkend.

Nejdřív trocha matematiky - bylo nás tentokrát 47, z toho 26 dětí, 3 babičky, 1 dědeček, 2 američtí manželé a 15 českých maminekJ.


V pátek jsme si ozdobili jeden ze symbolů Vánoc – jablko, v sobotu dopoledne jsme tvořili vánoční ježaté koule a po obědě se začaly „šulat“ vanilkové rohlíčky. Voněly tak, že myslím, že upečené zmizely v bříškách dřív než jsme dokončili svícny v květináčích. Venku bylo lehce nevlídno, ale i tak téměř všichni vyrazili do lesa na stezku s úkoly. 

.No a po večeři přišla pošta! V obálce s nebeským poslem byly úkoly pro děti, po jejichž splnění snad přijde ten, na kterého se všichni tak těšili. Nejdřív sice přišel čert s andělem, ale Mikuláš se nakonec také dostavil. Důstojně přečetl ze své knihy všechny hříchy a když děti slíbily, že se polepší (někteří teda moc nechtěli L) a předvedly básničku, písničku, dřepy, příp. jak mrskají násobilku, nadílku přece jen dostaly a čert odešel s prázdnou. 

V neděli se vyráběly slaměné či papírové vánoční dekorace na dveře, nakrmili jsme kozy rohlíky od snídaně a ti odvážní se projeli na poněkud nervózní kobylce jménem Barlea (i když víc nervózní byl možná ten pán co ji vodil…). Po obědě nastalo vyhlašování soutěží a každé dítě si kromě diplomu odneslo ještě drobný dárek. 

. 

 

 

Přejeme všem

.   a těšíme se na Vás na tradičním karnevalovém víkendu už začátkem února!

.

.

Fotogalerie

Halloweenské hrátky 2.-4.11.2007

 V pátek 2.listopadu se u večeře ve středisku Bílá Holubice v Mokřinkách sešlo celkem 33 dětí, tentokrát bez rodičů. To aby byly dárky, které pro ně během víkendu vyrobí, překvapením pod vánočním stromkem. Proto se tentokrát ani nemůžu podrobně rozepisovat o tom, co všechno jsme dělali, prozradím jen, že je to moc a moc povedené a samozřejmě originální ruční práce


V sobotu jsme taky vyráběli ostošest, ale nejen to. Dopolední sluníčko nás vytáhlo na procházku a seznámení s místními kozami. Odpoledne jsme pak hráli venku hry na postřeh (někteří ho teda moc neměli ) a večer byla pravá strašidelná diskotéka, kde jsme si užili spoustu legrace čarodějných při tanci i soutěžích. Kdo se nebál (a to byli skoro všichni), vyrazil ještě do tmy venku po cestě osvětlené jen svíčkami a samozřejmě vydlabanými dýněmi. Vypadalo to úžasně opravdicky halloweensky! Na konci stezky bylo ještě zapotřebí u skřítka sáhnout do pavoučí krabice pro překvapení.

 V neděli jsme dokončili všechny dárky, uložili je do svých „tajných“ tašek a vydali se ještě ven. Tam už byla připravena krásná kobylka Spagnoletta, která povozila nejmenší děti po louce a ty ostatní si ji mohly alespoň pohladit. Ve stáji jsme si prohlédli další koníky, dokrmili kozy (někteří i sebe ) tvrdými rohlíky a už nás čekal oběd, závěrečné odměny a nedočkaví rodiče. 

Za měsíc se tady sejdeme zase, tentokrát i s dospělými, na předvánočním víkendu 30.listopadu až 2.prosince. To jsem zvědavá, co si pro nás EICO zase připraví! 

Vaše vendykot

Fotogalerie

Barevné kouzlení s podzimem 5.-7.10.2007

 První víkend rodičů s dětmi v tomto školním roce se konal netradičně na Grúni a počasí bylo opravdu podzimní a horské… Brrrrr, no prostě bylo chladno, ale šestnácti otužilým dětem a jejich deseti statečným rodičům to skoro ani nevadilo.


 V pátek s lijákem za okny jsme vyrobili krásné plakáty ke všem podzimním měsícům a pak přišla na řadu sypaná batika v podzimních (jak jinak) barvách. Sobotní ráno nás překvapilo sluníčkem a tak jsme se vydali ven nasbírat přírodniny na další program. Po cestě jsme společně pohřbili naše oblíbené listy a oslavili narozeniny šiškových semínek a lehce promrzlí jsme se rádi vrátili do chaty.

hh

Tam nás čekala tvorba úžasných listohousenek, při které se bavili malí i velcí. Odpoledne venku proběhla kaštanová štafeta (umíte běžet s kaštanem na hlavě nebo mezi koleny?) a protože podzimních dekorací není nikdy dost, ozdobili jsme věnce i květináče. Pro ty, kdo se chtěli ještě projít, byla v lese nachystaná vědomostní přírodovědná stezka.

hh

 Večer šli ještě odvážné děti za moudrou sovou v nefalšované černočerné horské tmě, ve které se bála i sama sova . Ale zvládli to nakonec všichni!V neděli jsme na batikované prostírání otiskli pár listů či jablek a po výborném obědě jsme se už loučili. V listopadu nás čeká halloweenský víkend pro děti a začátkem prosince předvánoční rodinné hrátky, tentokrát v Moravici. Už teď se na Vás zase těšíme!

hh

Vaše EICO

Fotogalerie

Evropský den bez aut 2007

Dne 21. října se EICO již potřetí účastnilo Evropského dne bez aut pořádaného Statutárním městem Ostrava v rámci konání Evropského týdne mobility. Vše proběhlo stejně jako v předešlých letech na dopravním hřišti v Ostravě Přívoze.  


Tentokrát jsme pro děti přichystali „dopravní štafetu“, jejímž účelem bylo uvědomit si, jaké dopady na životní prostředí sebou nesou jednotlivé formy dopravy. Obvykle tuto zátěž nese sama příroda, děti si však vyzkoušely, jestli by ji unesly i ony samy.

 

Na děti tak čekaly čtyři etapy. „Chodec“, který se přes daný úsek přesunul na chůdách. „Cyklista“, musel být vybaven přilbou a na koloběžce zvládnout slalom. Na „účastníka městské hromadné dopravy“ již čekal složitější úkol, jelikož MHD již sebou nese jistou zátěž pro životní prostředí. Tu symbolizovala jedna PET láhev plná vody. Krom toho dětem nescházela v ruce jízdenka a vzhledem k tomu, že pustily sednou starší cestující, musely se také nad hlavou držet tyče, aby za jízdy nespadly . V posledním úseku se děti vžily do role „řidiče automobilu“ a s dvěmi naplněnými PET lahvemi v podpaží a s volantem v ruce měly zdolat poslední úsek štafety. Vzhledem k tomu, že městě „jako obvykle“ byla zácpa, řidiči mohli v tomto úseku pouze popojíždět – jinak řečeno, děti musely skákat snožmo.

 Pro všechny zúčastněné byly přichystány odměny. Za ty opět děkujeme Věznici Heřmanice.

 

Mimo štafetu jsme pro děti připravili „Obláčkovou stezku“, kterou si děti mohly projít a dozvědět se tak něco o našem ovzduší a klimatu Země. Ten, kdo si něco zapamatoval byl odměněn bonbóny, kalendáři a pexesem s příslušnou tématikou. 

 

Počasí nám také přálo, takže jsme spolu s žáky čtvrtých tříd tamějších základních škol tak strávili příjemné dopoledne na téma doprava a její dopady. 

hh 

                             Vaše EICO

 

 

Fotogalerie

Děti dětem 1.-3.6.2007

Den dětí jsme oslavili na víkendu ve Vlkovicích v počtu 24 dětí a 13 dospělých. Počasí sice moc letně nevyšlo, ale nám zima nebylo – vyráběli jsme totiž panenky pro africké děti a vůbec slavili převážně africky a v Africe je přece horko celý rok!!!


V pátek jsme se rozdělili do tří družstev prezentující různé země i kontinenty – Bolívie (J.Amerika), Indie (Asie), Uganda (Afrika) a dozvěděli jsme se něco o životě dětí v těchto zemích. Děti ke svému překvapení zjistily, že ne všichni se mají tak dobře jako ony. Tradiční africkou metodou Adinkra jsme si pak potiskli trička etnickými symboly a následovala nominace sportovců na zítřejší olympiádu.

 

V sobotu dopoledne jsme zahájili velkovýrobu látkových panenek pro projekt organizace UNICEF, jejichž prodejem se pokryjí náklady na očkování dětí z rozvojových zemí. Bavilo ty malé i velké, ty velké možná ještě o něco víc… Na svačinu byly stylově banány, které náhodou zrovna uzrály na jedné švestce u plotu J. Po celý den byla pro malé průzkumníky v okolní džungli nachystaná stezka se zajímavostmi o afrických zvířatech.

 

Odpoledne byly pokřiky jednotlivých zemí slavnostně zahájeny 1.Vlkovické olympijské hry. Disciplíny jako přenášení vody na lžíci či úplně bez nádoby, hod syrovým vejcem nebo kartonem, běh na chůdách, štafeta s plechovkou na hlavě či parkurový závod s dítětem na zádech si našly své příznivce a fanoušci bouřlivě povzbuzovali všechny družstva. Závody předčasně ukončil náhlý příchod  období dešťů a po sečtení všech bodů se ukázalo toto pořadí: 1.místo Indie, 2. Uganda a 3. Bolivie. Gratulujeme!!!!

 

Po předání diplomů a medailí jsme si zazpívali a zavlnili se v rytmu afrických bubínků a komu nevadil déšť, mohl si ještě po setmění zahrát hru Kdo je kdo?

 

V neděli jsme dozdobili a dokrášlili panenky, bylo jich celkem 18, takže jsme odvedli opravdu kus práce a může nás hřát vědomí, že jsme přispěli k záchraně zdraví a možná i života  nějakého afrického kluka či holčičky.

 

Těšíme se nashledanou s mnohými z Vás na táboře a přejeme všem krásné prázdniny!!!

 

Fotogalerie

Den Země 2007

Tradiční akcí EICa se stává účast na Dni Země, který se každoročně v dubnu pořádá na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a Slezskoostravském hradě.

 

Stejně jako v minulých letech i letos byla celá akce finančně podpořena Statutárním městem Ostrava. Rána byla mrazivá, ale odpoledne přeci jen vykouklo sluníčko a tak se mohlo soutěžit, dovádět, tvořit a poznávat.

 

Tak tedy 19. a 20. duben 2007 patřil naší Zemi.


Už od rána byly u našeho stánky zástupy dětí a my občas měli co dělat, abychom jim všem vysvětlili, co je čeká na Lesní stezce, kterou jsme letos pro ně připravili.

 

 Stezka měla několik stanovišť, ale zaručeně nejoblíbenějším se stal skok do dálky, kde si malé děti, ale i velcí školáci mohli porovnat svoje výkony se skoky zvířat jako je myš, kuna, liška, veverka, zajíc, srnec nebo jelen.

 

Po troše pohybu se děti hrnuly ke stromům, na kterých byly připevněné jednotlivé úkoly jako třeba poznávání stop zvířat nebo určování kolika let se zvířata dožívají. Trochu informací nikdy není na škodu a tak děti pokračovaly Listovou stezkou. Na větvích stromů byly z papíru vytvořené a pověšené listy našich nejznámějších listnáčů a na nich napsané zajímavosti o stromech. Děti si je přečetly a pak jsme v krátkém testíku zjišťovali, co si zapamatovaly.

Básnička, kterou děti měly vyluštit podle obrázků a přiřazených písmenek jim dala malinko zabrat a tak jsme jim občas museli poradit s tím, že na obrázku je např. zlatoočka, nebo vlče. Z poznávání šišek a větviček jehličnanů měly děti trochu strach, ale nakonec se všem podařilo poznat co je borovice, smrk i modřín.  

Po kontrole výsledků byly děti odměněny pexesem s chráněnými živočichy, samolepkami s obrázky zvířat a propagačními předměty města Ostravy. Snažili jsme se odměnit hlavně úsilí, které děti testu věnovaly a ne jen dokonale správný výsledek, protože snaha, ta se přeci vždycky cení!

 

Takže příští rok zase na DNI ZEMĚ ….. Vaše EICO

Fotogalerie

Vajíčkování ve Vlkovicích 30.3-1.4.2007

  Předposledního března jsme se opět sešli ve Vlkovicích. Počasí nám přálo, bylo nádherně a my jsme se celý víkend věnovali ryze Velikonočním činnostem.


 A další EICO víkend, tentokrát nádherně slunečný, je za námi. Sešli jsme se jako vždy v pátek večer ve Vlkovicích a hned po večeři jsme se pustili do vyrábění. Tvořili jsme ošatky, abychom ty vajíčka, co v sobotu pomalujeme, měli kam dát. Alergici a ti, co se nechtěli zaprášit, vyráběli proplétané košíčky z kartonu a ostatní se usadili v seně a motali ošatky z tradičního materiálu. Zyrtec to jistil a tak všichni přestáli večer ve zdraví, horší byl ranní úklid…

 

V sobotu po snídani jsme si v testu vyzkoušeli naše znalosti Velikonočních tradic a celkem jsme obstáli (taky jezdíme s EICem pravidelně!). Potom jsme malovali klasickou voskovou technikou vyfouknutá vajíčka, kdo si na to netroufal, použil štětec a barvičky. Během celého dne jsme měli možnost jít se projít do jarního lesa, kde pro nás b yla připravena stanoviště s úkoly. Po obědě jsme si ozdobili perníčky a upekli Jidáše (ne toho zrádného chlapa, ale pečivo, které se podle něj jmenuje). Z výborného kynutého těsta jsme vyváleli všemožné tvary a paní kuchařky nám je strčily do trouby. Bylo krásně teplo a na dvoře jsme vyráběli zápichy ze sena na jarní záhonky nebo do květináčů. Trocha hazardu neuškodí a tak jsme si zahráli fazolovou čáru, cvrnkali kuličky do důlku ostošest a snědli upečené Jidáše na svačinu. Mezitím ale velikonoční zajíček na louce poschovával barevná vajíčka. Vyběhli jsme je hledat, ale z údajných 40 kusů jsme našli jen polovinu :-(. Ani zajíček sám už nevěděl, kde je jenom zašil. Pak následovala další hra - kdo dokáže nejvícekrát hodit vařeným vajíčkem o zem, aniž by rozbil skořápku? No a komu přece jen praskla, měl alespoň výživný doplněk ke svačině. Zájemci se ještě u profíka učili plést karabáče z 6 nebo 8 vrbových proutků. Potom jsme se navečeřeli a menší děti se vydaly hledat velikonoční poklad. O něco později, za světla skoroúplňku se vypravili hledat zlaté kapradí i starší děti. A potom už spát!!!

 

V neděli jsme se po snídani pustili do výroby váziček - skleniček obalených větvičkami vrby. Kdo se snažil a naskládal všechny pupeny jedním směrem, možná mu i vykvetou! Víkend jsme završili velikonočním průvodem s řehtačkami a píšťalkami. Po obědě jsme dostali diplomy a odměny a loučili se. Ale smutní být nemusíme, vždyť se zase sejdeme na dalším EICO letním víkendu už začátkem června!

Fotogalerie

Karneval v Benátkách 16.-18.2.2007

 Venku bylo bláto a mrholilo, ale my jsme tento únorový víkend rodičů s dětmi zasvětili barevnému karnevalovému veselí. 20 dospělých a 24 dětiček proměnili Dětský mlýn ve Vlkovicích v zářivé Benátky s jeho honosným karnevalem.

Jakže to udělali? Čtěte dále...

                                 


V pátek večer jsme jídelnu proměnili ve výrobnu sádrových obličejových masek. Byla u toho velká legrace - občas byl někomu, kdo si pod sádrou nezakryl obočí, tento porost zdarma depilován, občas se musely ustřihnout nějaké nadbytečné zasádrované prameny vlasů, maminky si pochvalovaly, že ušetřily za peeling a lifting zároveň. Žádný fousatý mužský (a že jich tam v pátek teda moc nebylo) si masku nechtěl nechal dát, takže vliv sádry na vousy se nám zjistit nepodařilo...

Vystřihovaly a zdobily se také papírové škrabošky a druhý den, když sádrové masky uschnuly, přišla na řadu jejich dekorace v benátském blyštivém stylu. Neméně přepychové byly i kostýmy, který si každý účastník karnevalu vlastnoručně namaloval na karton s kšandami (technické podrobnosti ústně).

Venku se vyčasilo a bylo slunečně mrazivo, takže kdo si chtěl od barev odpočinout, vyrazil do okolí na stezku lesních skřítků, kde si vyzkoušel své znalosti o lese a jeho obyvatelích. Večer na nádvoří proběhla přehlídka masek a taneční rej na stylovou renesanční hudbu a všechny masky se svezly v parádní gondole se šviháckým gondoliérem. Pro ty, co ještě neměli dost a  nebyli úplně zmrzlí, byla připravena noční hra podél stanovišť osvětlených jen svíčkami. Úkoly v noční hře se týkaly zimního spánku živočichů, takže když jsme v neděli ráno uvedli na pravou míru všechny popletené odpovědi a vysvětlili si, jak to je doopravdy, několik zimních spáčů jsme si taky zhotovili.  

Pohyblivá zvířátka z kartonů nám při vyrábění dala docela zabrat, takže diplom a věcné ceny na závěr byly naprosto zasloužené!

Více zjistíte v naší fotogalerii.

Těšíme se na všechny posledního března při jarně-velikonočním víkendu a už vymýšlíme, čím Vás zase překvapíme...

Fotogalerie

Tvořivá odpoledne 2006 v Klimkovicích

 V roce 2006 proběhlo v Klimkovicích pět tvořivých odpolední, kterých se zúčastnilo téměř 150 rodičů (prarodičů) a dětí. Díky výborné spolupráci se Základní školou na ul. Vřesinská se všechny odpoledne mohla konat v její výtvarné učebně a díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a města Klimkovice jsme mohli ostošest :-) vyrábět spoustu věciček pro radost i dekoraci.


V únoru si během masopustního odpoledne děti i někteří odvážní dospělí vytvořili masky a originální  „hudební“ nástroje (vše z odpadních surovin – proložek na vejce, pet lahví, prázdných plechovek apod.) a už se šlo ven masopustním průvodem. Kdo se nebál a zazpíval s námi ve sněhu, sladká koleda ho neminula.

V dubnu bylo odpoledne velikonoční, z malovaných vajec jsme vyrobili věnce, veselé zajíčky a kuřátka a jarní látková „zapichovátka“ do květináčů. Tradiční závod v kuličkách jsme kvůli dešti odehráli na školní chodbě, ale vítězové byli s čokoládovými figurkami naprosto spokojeni.

 Před prázdninami ještě proběhlo letní tvořivé odpoledne, kde jsme si nejprve ozdobili květináče ubrouskovou technikou a pak vlastními silami uspořádali pouť se spoustou atrakcí. Počasí nám přálo a tak jsem konečně využili i venkovní prostor u školy. Kdo nejrychleji skákal v pytli, shodil nejvíce plechovek nebo se zavázanýma očima chytil nejvíce bonbónů, mohl si pak v „krámku“ vybrat odměnu.

Na podzimním setkání jsme vyráběli ježečky z dýňových semen, hráli kaštanovou štafetu a dobře se přitom bavili. Na vánočním tvořivém odpoledni jsme za zvuků koled nazdobili voňavé perníčky, vyráběli originální přání z přírodnin pro naše blízké a vůbec se chystali na Vánoce.

V roce 2007 bychom rádi v této činnosti pokračovali a tak se už teď můžete těšit, co pro Vás zase připravíme!

Fotogalerie

Předvánoční hrátky 1.-3.12.2006

Tak to tady ještě nebylo – na předvánočním EICO víkendu se nás sešlo rovných 50! A i když venkovní teploty odpovídaly spíše říjnu, program byl nabitý ryze vánočními činnostmi - koledy hrály, jehličí vonělo, cukroví chutnalo…

 


Pátek jsme zahájili náročným Vánočním kvízem a pak začali vyrábět originální ozdoby na stro meček z papíru, ořechů a zlatých lamet. Ještě jsme přilepili roztomilé andílky na dřevěný prádelní kolíček a už byl čas na první platný pokus o uložení dětiček do postelí.

 

Sobotní dopoledne se válelo, vykrajovalo a peklo z výborného lineckého těsta a na karton malovaly stromečkové dekorace na vánoční stůl. Po obědě jsme si postupně ozdobili zinkové svícny půvabnými vločkami a z novin a lepenky stočili základ na adventní věnec. Koledy už vyhrávaly ostošest a my si chystali každý svou sloku pro večerní živý Betlém. Venku se zatím pekly kaštany a nálada už byla navzdory počasí i kalendáři opravdu sváteční…

 

Předštědrovečerní tabule byla nádherně ozdobena našimi výrobky, mince pod talířem, svíčky a skvělý bramborový salát – generálka na Vánoce se opravdu vyvedla. No a když nám zlatá hvězda ukázala cestu ke Svaté rodině a každá rodina Ježíškovi zazpívala a předala svůj dárek tak to už bylo fakt jako doo (originální texty všech slok jsou pro zájemce tady). Ve společenské místnosti nás čekal stromeček ověnčený ozdobičkami co jsme vyrobili v pátek, no a pod ním – dáreček vyšel na každého. Ty vykulené oči těch nejmenších – to jsem zvědavá jak jim mámy vysvětlí, až nastane ten skutečný Štědrý den. Ale co, radši Ježíšek dvakrát než vůbec, ne?

 

V neděli jsme dozdobili adventní věnce a už se těšili domů na večer, až na nich zapálíme první svíčku.

 

 

Krásné a Veselé!!!!

 

 

Fotogalerie

Advent plný andělů 28.11.2006

 V úterý 28. listopadu proběhla v galerii Belstyl vernisáž výstavy a charitativní akce

 

Advent plný andělů

Účelem akce bylo získání financí na podporu neziskových organizacích starajících se o klienty s určitým životním handicapem (sociálním, fyzickým či psychickým). Výstava představila jejich výrobky a dále ji obohatily práce fotografa Radovana Šťastného a floristky Ivy Kepákové.

 


Organizátorům akce – galerii Belstyl a občanskému sdružení Eko-info centrum Ostrava se podařilo pro zúčastněné sociální neziskové organizace získat dary a podporu ve výši 80 000,- Kč, přímo na místě pak byly vydraženy předměty v hodnotě 9 500,- Kč. Adresáty získaných prostředků jsou:

 

 • MENSANA, o. s.
 • ŽIRAFA – integrované centrum Frýdek-Místek
 • BES, o. s.
 • Fond ohrožených dětí
 • ABAK-počítadlo, o. s.
 • Charitní centrum sv. Kláry v Ostravě-Hrabyni.

Okamžitým ziskem této akce byl samozřejmě finanční výtěžek, neziskové organizace ovšem vítají i zvýšení povědomí o problematice jejich práce.

 

Advent plný andělů představuje poslední z akcí kulturního projektu Čtyři roční období, který byl podpořen dotací Moravskoslezského kraje. Prodejní výstava výrobků potrvá do 24. prosince, fotografie a vázané kytice bude možno shlédnout až do 21. ledna dalšího roku.

 

 

 

Fotogalerie

Halloweenský víkend 3.-5.11.2006

  

V pátek 3.listopadu jsme se sešli jako už tradičně ve Vlkovicích u večeře, ale tentokrát jen děti, bez rodičů. To aby byly dárky, které pro ně během víkendu vyrobíme, překvapením pod vánočním stromkem. Proto se tentokrát ani nemůžu příliš rozepisovat o tom, co všechno jsme dělali.


Tak jen v náznacích - malování prsty nebo zubním kartáčkem se líbilo hlavně mladším dětem, starší si zas vyzkoušely třeba ubrouskovou techniku a malbu na sklo.

Večer nás čekaly hry a halloweenský kvíz se sladkými odměnami za správné odpovědi.

V sobotu nás překvapilo husté sněžení, ale to nám nezabránilo vyrobit si lampióny a když se setmělo, vyrazili jsme se zapálenými svíčkami ven do bílé krajiny. Po cestě nám detektor výskytu strašidel několikrát oznámil, že se kolem pohybuje mnoho nebezpečných duchů a tak jsme museli hodně nahlas křičet, abychom je zahnali. Obyvatelé Vlkovic z nás asi moc nadšení nebyli :-(

 Když jsme se s lampióny vrátili, čekala na nás na dvoře spousta osvětlených vydlabaných dýní. Vypadalo to úžasně opravdicky halloweensky! Prohlédli jsme si je, šli jsme na večeři a potom jsme se začali připravovat na pravou strašidelnou diskotéku.

Večer se v krásně vyzdobené jídelně vyrojilo opravdu mnoho hrůzostrašných masek, především čarodějnic a duchů, ale vyskytly se i ježibaby a čerti, dokonce jeden vodník s pirátem. Nejkrásnější čertice zrovna slavila 12 let (nebo že by 120?) a tak šampusy bouchaly a po výborném dortu se jen zaprášilo.

V neděli jsme dokončili všechny dárky, uložili je do „tajných“ tašek a po obědě už pro nás začali přijíždět rodiče.

Za měsíc se tady sejdeme zase, tentokrát i s dospělými, na předvánočním víkendu 1. až 3. prosince. To jsem zvědavá, co si pro nás EICO připraví tentokrát!

Vaše vendykot

Fotogalerie

Podzimní hrátky 6. - 8.10.2006

 V letošním školním roce první víkend pro rodiče s dětmi nesl název Podzimní pohádkový víkend. A jak jsme se měli? No přece pohádkově...


 V pátek večer jsme se sešli opět ve Vlkovicích. Po večeři a povídání o zajímavostech podzimu jsme vyráběli ježky z dýňových semínek, uschlých listů a dalších podzimních přírodnin. Naši kreativci se zase vyřádili a tak každý obrázek byl naprostý originál!

Večer jsme se učili zklidňovací aromamasáže. Někteří se zklidnili tak, až z toho usnuli :-).

Ráno po snídani jsme si nazdobili čepičky ve stylu Křemílka a Vochomůrky, nasadili si je na hlavu a se zpěvem šli do lesa. Abychom byli dokonalí, stavěli jsme pařezové a jiné chaloupky pro lesní skřítky - více či méně luxusní podle dostupného materiálu a fantazie stavitele. Skřítci za odměnu dětem v lese nechali sladký poklad. Ten si ovšem nejprve musely najít.

Odpoledne se něco v kuchyni porouchalo :-) a proto jsme si večeři připravovali sami. Pekli jsme chleba ze špaldové mouky a připravovali tvarohovou pomazánku. Než těsto vykynulo, nechali jsme trochu proletět naši dračí letku.

Na večeři jsme si pak moc pochutnali, vždyť to taky bylo naše dílo!

Protože páteční masáže měly úspěch, ve dvojicích jsme se vyměnili, aby si tu pohodu mohli vyzkoušet všichni.

 V neděli jsme měli na snídani výbornou buchtu se švestkami. Když jsme uklidili ze stolů, vyráběli jsme papírová zvířátka - loutky. Bylo to trochu pracnější, ale na závěr jsme si s nimi na louce zahráli divadlo.

 

Skončili jsme obědem, předáním diplomů a odměn a už se těšíme na další akci - Halloween se blíží!!!

Do kroniky pro Vás zapsala Venda K.

Fotogalerie

projekt Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center MSK

 V září 2006 byl zahájen projekt Moravskoslezského kraje a jeho 13 partnerů, jedním z nichž je také OS EICO. Jeho hlavním cílem je vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)v kraji.


Jedním z úkolů OS EICO je spolupracovat v rámci projektu s mateřskými a rodičovskými centry v Moravskoslezském kraji na zpracování environmentálně laděných programů pro matky s malými dětmi a osvětových programů podporujících udržitelný způsob života, např. environmentální aspekty chodu domácnosti a dále na zavedení kočovných ekoporaden.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem a bude trvat od září 2006 do srpna 2008.

Pro tento projekt hledáme spolupracovníky na pozici "projektový koordinátor" a "projektový asistent", nástup od 1.10., resp. 1.12.2006. Kontakt: info@eico.cz

Anežka

AnežkaV pátek 25. srpna 2006 se ve Vítkovické nemocnici krátce po půlnoci narodila naší kolegyni Romaně dcera Anežka.

Míry: 3,80 kg a 52 cm.

Vítáme na světě EICO mimi a přejeme holkám pevné zdraví a hodně štěstí v celém dalším životě!!!

Další fotky krásného miminka si můžete prohlédnout zde


Fotogalerie

Letní tábory EICO

 Byly s námi o prázdninách Vaše děti nebo celá Vaše rodina na táboře? Pokud ano, tak jste si určitě všimli, že jsme letos poprvé spustili novou službu - zprostředkování dění na táboře on line pro ty, co zůstali doma a bylo jim třeba smutno

A protože občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) letos pořádalo tábory tři, byly v provozu i troje webové stránky na rozcestníku http://tabor.eico.cz/


 První turnus byl ve znamení knihy Harry Potter a Tajemná komnata a proběhl na Ostravici v prvním srpnovém týdnu za účasti 50 dětí. Nechyběly hodiny lektvarů ani péče o kouzelné tvory, zápas s vrbou mlátičkou či hon na baziliška. Každé ráno na táborovém webu přibylo nové vydání Denního věštce s čerstvými zprávami z předchozího dne včetně bohaté fotogalerie. Rodiče mohli také denně sledovat bodování svých ratolestí v táborových soutěžích a největší ohlas zaznamenala Soví pošta – mailové zprávy, které byly malým kouzelníkům někdy i několikrát denně předávány. Mrkněte taky na video!

 Další týden jsme se přesunuli do Vlkovic, kde běžel rukodělný a přírodovědný tábor pro 25 dětí. Po celotýdenním batikování, savování, tkaní a drhání bych Vám přála vidět tu nádhernou závěrečnou módní přehlídku! Výlet ke Stříbrnému jezírku a na pštrosí farmu se také vydařil, jen to počasí mohlo být lepší. Popisy úspěchů, her a soutěží dětí byly rovněž denně zaznamenávány na internet a nechyběly ani fotografie z každodenního programu. Samozřejmě byla v provozu také táborová on-line pošta a naše tiskárna měla co dělat, aby ten nápor e-mailů zvládla.

 No a do třetice všeho dobrého – tábor pro celou rodinu v Horní Lomné s motivací Pravěk. Celkem 40 malých i velkých účastníků se celý týden snažilo v zápolení mezi tlupou Medvíďat a Mamutích klů. Po výrobě „pravých“ pravěkých oděvů, šperků a zbraní následoval lov mamutů, pečení kukuřičných placek v ohni, tkaní rohoží z trávy, výlet do pralesa Mionší a rýžování zlata v místním potoce. Průběh her a aktuální fotografie byly opět pravidelně zveřejňovány na webu a podle ohlasů z mailů od tatínků, babiček i dědečků se jim tábor líbil i na dálku a určitě litovali, že nejeli také…

Jsme rádi, že se projekt on-line táborů vydařil. Nová služba zpříjemnila pobyt jak táborníkům, tak jejich blízkým doma a tak ji určitě do příštího roku ještě vylepšíme a určitě spustíme znovu. Webové stránky všech letošních táborů na adrese http://tabor.eico.cz/ budou k nahlédnutí až do příštích prázdnin, takže pokud jste to ještě nestihli, určitě tam zabrouzdejte a budeme rádi, když nám dáte vědět jak se Vám líbí.

Letní hrátky 2.-4.6. 2006

Nelinka na pouti

 To nám ten školní rok zase utekl! A s ním běžel i první ročník víkendů rodičů s dětmi. Poslední v tomto školním roce se konal první červnový víkend ve Vlkovicích pod názvem

Letní hrátky aneb do Vlkovic přijela pouť!


 Agátčin koňský květináčNavzdory téměř zimnímu počasí jsme se již tradičně v pátek navečer sešli a po večeři se hned měli k dílu. Zdobili jsme hliněné květináče a to tak, že z některých z nich jsme vyrobili téměř umělecká díla!

 

Před prací jsme se ovšem opět trochu vzdělávali a popovídali jsme si o létě, letních pranostikách a zvycích našich praprapra…

A po úspěšné práci bylo nezbytně nutné se trochu protáhnout. Že venku mrholí? To nás přece nezastaví! Všichni jsme se trochu proběhli a zároveň procvičili mozkové závity u paměťové štafetové hry (velcí) a hledání a pamatování si zvířátek (malí). Účast rodičů byla v tomto případě naprosto nezbytná! Velkým pomohla vylepšit skóre a malým sepsat, co si zapamatovali. A hurá do postýlek! Zítra je taky den!

 

Ráno jsme dozdobili květináčky vlastnoručně vyrobenými strašáky z dřevité vlny.Tomáškův panáček

Nebylo to vůbec nic jednoduchého, ale s pomocí rodičů se zvládlo všechno.

Pak už nastala příprava stanovišť pro pouťové atrakce. Rodiny si atrakce buď samy vymyslely, nebo vybraly z návrhů a pak stanoviště realizovaly. Samozřejmě všichni společně. Na něco jsou šikovnější děti, na něco rodičové.

Po obědě některé malé děti odpočívaly a větší, aby se nenudily, se zase měly šanci proběhnout. Tentokrát se však „zvířátka rozutekla“ a bylo nutné, aby je děti „přivedly“ domů. Kdo obrázků se zvířátky najde a nasbírá nejvíce?

 

Jolanko, přidej!A potom…. Konečně je to tady! V 15:00 vypukla pravá Vlkovická pouť!

Skákání v pytlích, shazování plechovek, lovení jablíček v lavoru s vodou a jiné atrakce nás zaměstnaly až do večera. Děti se rozutekly a plnily všechny možné úkoly, za ně pak obdržely žetonky, které měly funkci platidla v našem pouťovém obchůdku. Tam byla samozřejmě ke koupi spousta „báječných“ věcí! Rodiče nezůstali pozadu a soutěží se zúčastnili také! Přece si to nenechají ujít! Dokonce i déšť ustal, aby nám tu radost nekazil.

 

Po večeři u táboráku se však kapky vody v mracích už neudržely a kropily naše hlavy, buřty i kytaru, takže jsme seTo je krása! raději přesunuli do sucha a prozpěvovali uvnitř.

V neděli ráno jsme s paní zahradnicí zasadili do květináčků kytičky a vyrobili ještě pár drobných dekorací ze sušených kytiček.

Při obědě jsme se pomalu rozloučili, zhodnotili celý víkend a vyhodnotili nejúspěšnější účastníky (to byli přece všichni) a pomalu se rozjeli plni dojmů domů do reality.

 

Takže zase v říjnu při druhém ročníku našich „Hrátek“!

Ale pokud je Vám to dlouho, můžeme se vidět už na rukodělném táboře nebo na táboře rodičů s dětmi.

 

Tak se zatím mějte a užívejte léta!

léto

Fotogalerie

Den Země 2006

Stejně jako loni se i letos EICO zúčastnilo Dne Země, který se konal 20. dubna 2006 za finanční podpory Statutárního města Ostravy. Tentokrát počasí skutečně přálo, takže hned po ránu se náš stánek na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě zaplnil školními dětmi.

 


Vzhledem k  zvolenému tématu Voda – Vzduch jsme pro děti připravili čtyři aktivity:

Sílu větru si děti mohly ověřit na vlastnoručně vyrobených větrnících – materiálem pro zhotovení se stal odpad všeho druhu – kelímky od jogurtů, nevyužité kancelářské fólie či papírové obálky časopisů. Kdo se zrovna nevešel k větrníkům, krátil si čekání foukáním obřích bublin a mohl se dozvědět, jak si takový „bublifuk“ připravit doma sám. Ale abychom si jenom nehráli a taky se něco dozvěděli, byla pro děti připravena „obláčková stezka“. Nedaleký strom posloužil k zavěšení obláčků, které informovaly o našem ovzduší, atmosféře a znečištění. Po přečtení si zájemci mohli ověřit své nově nabyté znalosti ústním testem.

Ten, kdo si něco zapamatoval, byl náležitě odměněn - třeba dřevěnými přívěsky, které vyrobili odsouzení z Věznice v Ostravě – Heřmanicích, či nejrůznějšími drobnostmi věnovanými Magistrátem města Ostravy. Stejné ceny mohly děti získat také, pokud odhalily jména ptáků ve slovních skrývačkách, což bylo pro většinu snadné. Ovšem získat odměnu nebylo jen tak, děti musely poznat aspoň pár těchto opeřenců také na obrázku. Bylo překvapivé, jak málo z nich pozná třeba obyčejného vrabce.

Ani odpoledne zájem neopadl – teď už děti chodily samy či v doprovodu rodičů. Zakončení akce kolem páté hodiny jim pořád přišlo předčasné.

Fotogalerie

Jarní hrátky 31.3-2.4.2006

 Za už docela jarního počasí jsme absolvovali víkend rodičů s dětmi v penzionu U Holubů na Čeladné, tentokrát v počtu 14 dětí a 13 dospělých.


diskoPo obvyklém pátečním příjezdu kolem 17 hod a dobré večeři nás čekala přednáška o čínské medicíně a dále zábavný večer pro velké i malé s minidiskotékou.

rukodělky

V sobotním dopoledni jsme po zimě ztuhlé svaly rozhýbali aerobicem a zavlnili se v rytmu břišních tanců. Děti mezitím venku čekaly hry a soutěže. Po obědě jsme společně vyráběli dekorace na jarní či velikonoční stůl, kdo chtěl, mohl se nechat na jaro zkrášlit kadeřnicí.

Večer nás pro změnu rozhýbaly latinskoamerické rytmy – po shlédnutí představení profi tanečníků nás čekala výuka ohnivé salsy s tanečním mistrem p. Jaromírem Riedlem. A že to některým šlo!

salsa

V neděli ráno jsme už vzdali aerobic a šli na prohlídku blízkého ranče, kde se všechny děti povozily na koňském hřbetu.

koně

Výběr fotografií z celého pobytu najdete zde.

 


 

 

Příští – Letní hrátky – se budou konat v areálu Dětského mlýna ve Vlkovicích u Fulneku v termínu 2.-4. června 2006.

Všechny Vás na ně srdečně zveme a už se moóc těšíme!

 

 

Fotogalerie

Masopustní hrátky 10.-12.2.2006

Tak jsme se začátkem února opět sešli v areálu Dětského mlýna ve Vlkovicích tentokrát v počtu 18 dětí a celkem 14 dospělých.

 


 

Po příjezdu a naplnění břich dobrou večeří jsme si chvíli povídali o tom, co to vlastně Masopust je a pak začali vyrábět jednoduché hudební nástroje(bubínek, kazú – trumpetka, caxixi - chřestítko).

 Sobota byla celá v zajetí naprosté fantazie, hráli jsme si na „strašidelné módní návrháře“ a vytvořili si masky strašidel z dost nezvyklých materiálů, totiž plastových a papírových odpadů. Odpoledne jsme si zatančili a zazpívali v mini Masopustním průvodu, popřáli hospodáři i hospodyni a kromě bonbónů dostali i tradiční masopustní dobrotu - koblihy.

Večer pokračoval diskotékou se zábavným programem a vyhlášením vítězů masopustních masek. 

V neděli jsme udělali Masopust i ptáčkům a připravili jim jednoduchou pochoutku, aby si to také užili. Sněhu bylo spousta, tak jsme ho trochu barevně vylepšili a ještě si na něm stihli zabobovat a zalopatovat.

Příští – Jarní hrátky – se budou konat na Čeladné v penzionu u Holubů v termínu 31.3.-2.4.2006 a všechny Vás na ně srdečně zveme!

Fotogalerie

Projekt „Netradiční formy práce – nástroj rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem“ 02-11/2006

 Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) zahájilo v únoru 2006 projekt financovaný Nadací Open society Fund Praha, jehož záměrem je zjištění současného stavu využívání netradičních – alternativních forem práce v Moravskoslezském regionu a podle skutečnosti pak navrhnout způsob, jak zvýšit informovanost o rodině přátelských opatření a netradičních způsobech zaměstnání, které by umožňovaly lépe sladit rodinu a práci.


Využívání netradičních způsobů práce je vysoce genderově podmíněné. Formy, které nejsou spojeny se ztrátou příjmu, jako např. pružná pracovní doba a homeworking jsou využívány muži i ženami téměř rovnoměrně, s mírnou převahou mužů. Ženy však daleko více vyhledávají možnost zkrácení pracovních hodin (částečný úvazek, sdílení pracovního místa, případně práci na dobu určitou), což bývá často chápáno jako menší pracovní odhodlání, čímž se nepřímo blokuje kariérní postup.

Pokud toto rozdělení přetrvá, potvrdí se tak rozšířený názor, že slaďování pracovního a osobního života se týká pouze žen s malými dětmi, a tato opatření nebudou využívána ani nabízena jiným cílovým skupinám či ve větším rozsahu. K eliminaci tohoto stereotypu je zapotřebí zvýšení povědomí, že harmonizace zaměstnání a života mimo práci zahrnuje i potřeby jednotlivců (mužů i žen), kteří třeba nemají specifické rodinné či jiné pečovatelské povinnosti, ale kteří se snaží zdravě balancovat mezi svým pracovním a osobním životem. Jde nejen o to vyrovnat současný deficit v nabídce možnosti volby mezi profesní dráhou a rodičovstvím, ale i nabídnout možnost volby s ohledem na míru času, který chceme věnovat rodině a zaměstnání.

  Cílem projektu je:
 • Rešerše a sestavení aktuálního seznam netradičních způsobů práce a opatření přátelských rodině, které je možno v jejich rámci realizovat. Charakterizovat a analyzovat jejich „pro a proti“ – výhody a nevýhody, překážky a přínosy (SWOT analýza).
 • Průzkumem zjistit, jak tyto postupy vnímají zaměstnanci a zaměstnavatelé, čím jsou jejich postoje ovlivňovány, zjistit úroveň jejich dostupnosti a rozšíření na pracovištích v Moravskoslezském kraji.
 • Získat a následně prezentovat osobní zkušenosti zaměstnanců v netradičním pracovním poměru a názory jejich zaměstnavatelů, spolupracovníků, partnerů.
 • Získat a propagovat dobré příklady firem, které už opatření pro sladění partnerského a rodinného života na svých pracovištích realizovaly (tzv. good cases).

V rámci zpracované studie bude také provedeno posouzení ekonomických přínosů organizaci při zavedení rodině přátelských opatření a využívání netradičních forem práce (snížení nákladů organizace, zvýšení produktivity a efektivity práce zaměstnanců).

Více informací nalezenete na stránkách projektu http://rovnovaha.eico.cz/

Zimní hrátky 2.-4.12.2005

Už druhý víkend rodičů s dětmi proběhl tentokrát začátkem prosince v areálu Dětského mlýna ve Vlkovicích. Motivace – jak jinak – zima, Mikuláš a Vánoce…


  K tomuto období nerozlučně patří výroba nějaké té parády na stromeček, odlévání svíček, pečení a zdobení perníků, ale také třeba procházka zasněženým lesem.

Tohle všechno jsme si vyzkoušeli, ještě navíc vyrobili vánoční věnce z přírodního materiálu a nesčetněkrát na lopatách či bobech sjeli zasněžený kopeček. V sobotu se hledal Mikuláš. Poznávací znamení – dlouhé bílé vousy, červená čepice, často se vyskytuje ve společnosti dalších dvou podezřelých individuí – jednoho bílého se zlatou hvězdou, druhého černého s rohy. Čert měl naštěstí tentokrát dovolenou, anděl dětem pomáhal a kdo Mikuláše našel a předal mu zprávu, byl sladce odměněn!

Po večerech se drátkovalo, hrálo na kytaru a povídalo, kdo měl zájem, využil služeb maséra. Pobytu se zúčastnilo 20 dětí v rozmezí 3 až 15 let a 14 dospělých, počasí nám celkem přálo a už se těšíme na další víkend začátkem února – tentokrát Masopustní.

Fotogalerie

Podzimní hrátky 7.-9.10.2005

První říjnový víkend jsme strávili spolu s 15 dětmi, 8 maminkami a dvěma tatínky pěkné chvíle v podzimní přírodě Beskyd.

 


Počasí vyšlo nádherně, užili jsme si spoustu legrace i dobrodružství při „noční“ hře, vyrobili jsme typicky podzimní a pro toto období pro život naprosto nezbytné předměty jako lucerničku, draka a větrník, společnými silami jsme ukuchtili večeři z přírodních surovin. Na závěr jsme se pokusili upéct brambory v popelu jako za starých časů a prošli se podzimním lesem. Pobyt byl proložen povídáním o bylinkách, přírodě a něco málo o zdravé výživě.

Fotogalerie

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2005

 V roce 2005 se Město Ostrava opět zapojilo do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ (16. –22. září) a „Evropský den bez aut“ (22. září), která se letos v ČR konala již počtvrté. Obě osvětové a propagační akce mají v evropských městech podpořit přijatelnější způsoby dopravy a napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech.


Po dobu konání Evropského dne bez aut byly v Ostravě - Přívoze pro automobilovou dopravu uzavřeny ulice Orebitská a Gebauerova a probíhaly zde akce, zaměřené podle letošního motta “Do práce a do školy – bez auta“. EICO u toho samozřejmě nemohlo chybět a v prostoru uzavřených ulic nachystalo pro děti z okolních škol dvě zábavné pohybové soutěže: Hmatová stezka Do bedniček rozmístěných na asfaltovém chodníku jsme uložili různý přírodní materiál – kameny, jehličí, suché listí, kaštany, seno. Děti trasou procházely naboso a se zavázanýma očima, aby se vyloučením ostatních smyslů co nejvíce zapojil hmat na citlivých plochách chodidel. Kamarádi soutěžících je navigovali tak, aby žádnou bedničku neminuli. V cíli pak děti vzpomínaly, jakým druhem povrchu procházely a následovala diskuze o tom, jak se cítily, co bylo příjemné na omak, co méně, zda jsou zvyklé chodit v přírodě bosé apod. Hlavní cílem této aktivity bylo uvědomění si rozdílů mezi městským a přírodním prostředím a rozvoj smyslového vnímání dětí. Překážková dráha s dětským kočárkem Děti měly za úkol zdolat trasu vedenou městským terénem přes obrubníky, kolem popelnic i mezi chodci s kočárkem. Nejdříve si naložily „dětičky“ v podobě plyšáků a vyjely na trať. Tu a tam nějaké „mimino“ viselo z kočárku hlavou dolů, ti co závodili opravdu s vervou dokonce nějaké občas vytrousili. Kdo dojel do cíle, toho neminula drobná odměna např. v podobě cyklomapy, pastelek, bloku se znakem města Ostravy nebo dřevěného joja, které pro tento účel vyrobili odsouzení z Věznice v Ostravě - Heřmanicích. Během aktivity probíhala spontánní diskuze o problematice bezbariérového přístupu např. pro vozíčkáře, matky s kočárky, osoby s francouzskými holemi, jak těmto lidem můžeme být nápomocni a jakým způsobem pomoc vhodně nabízet. Doufáme, že kromě trochy pohybu bylo hlavním přínosem této aktivity uvědomění si problémů mobility lidí s handicapem a rozvoj senzitivity dětí vůči potřebám druhých.

Fotogalerie

Projekt "EICO - nevyšlapanou cestou" 09/2005-03/2007

 V září 2005 jsme zahájili projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci tzv. Globálního grantu,zaměřený na budování kapacity poskytovatelů sociálních služeb. Jako cílová skupina,které budou naše služby poskytovány, byla vybrána skupina ohrožená sociálním vyloučením vzhledem k sníženému pracovnímu uplatnění – osoby pečující o dítě, které zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.


Prostřednictvím modulu školících seminářů s názvem "Musíš chtít sama" budou účastníkům nabídnuty informace a možnosti řešení sladění rodinného a pracovního života.Cílem je pomoci ženám s malými dětmi, příp. mužům v obdobné situaci,aby byli schopni vlastními silami vyřešit aktuální životní situaci a aktivně zvýšit své šance na trhu práce. Další informace a kontaktní formulář pro zájemce o semináře naleznete na stránkách projektu www.nevyslapanoucestou.eico.cz

Letní tábor pro děti v Beskydech 30.7. - 7.8.2005

 V Ostravici skončil první ročník dětského tábora, který organizovalo občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO).

V prvním srpnovém týdnu běžela v horském hotelu Liptov na Ostravici pro 52 dětí celotáborová hra na motivy Harry Potter a Kámen mudrců (školní pohár tentokrát vyhrál Mrzimor). Dále jsme se věnovali objevování přírodních zákonitostí v rámci ekovýchovy, navštívili jsme štoly v hrázi přehrady Šance a statek s chovem huculských koní, koz a ovcí,kde byl dětem umožněn aktivní kontakt a také i péče o zvířata včetně zážitku z jízdy na konském hřbetu.Tábor byl motivován knihou Harry Potter a Kámen mudrců s „nenápadně“ začleněným objevováním přírodních zákonitostí v rámci ekovýchovy. V prvním srpnovém týdnu se horský hotel Liptov v Ostravici změnil na Bradavickou školu čar a kouzel. Do letošního prvního ročníku bylo přijato padesát dva dětí převážně z Fulneku, Klimkovic a Ostravy. Až na pár výjimek se jednalo o děti prvního stupně ZŠ včetně několika prvňáčků.

Po rozdělení dětí Moudrým kloboukem do čtyř kolejí (oddílů) a slavnostním obědě v jídelně vyzdobené erby Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru a Zmijozelu začal opravdu bohatý program. První den si všichni vyrobili košťata a hůlky, případně kouzelnický hábit, pokud si jej nepřivezly děti z domu. Hůlky byly dále použity při terénní hře, kdy děti hledali ukrytá „kouzla“, košťata byla důležitá při běhu (letu) přes překážky.

Tajemné podzemí jsme navštívili při exkurzi do štol v hrázi přehrady Šance, hodiny „Péče o kouzelné tvory“ probíhaly na farmě v blízkých Muchovicích. Módní přehlídka kouzelníků v hábitech, vědomostní soutěž ze znalostí prvního dílu Harryho Pottera a turnaj ve famfrpálu řádně zamíchaly bodováním kolejí.

Při noční hře všichni úspěšně prošli temným lesem a podepsali se do kroniky Bradavického kmeta. V hodinách Bylinkářství si děti osvojily znalosti rostlin z okolí, které později využily při vaření „lektvarů“.  Hodně dětí bylo překvapených, že čaj z bylinek rostoucích běžně kolem nás, může být tak chutný! V bazénu u hotelu se soutěžilo o nejoriginálnější skok a bezkonkurenčně vyhrál vedoucí Honza „Brumbál “ nefalšovaným „placákem“ (co bychom pro děti neudělali :-)).

Od čtvrtku nám již počasí příliš nepřálo, dost pršelo a navíc Bradavickou školu navštívili mozkomorové. Usilovnou myšlenkovou aktivitou při hrách se je naštěstí podařilo vyhnat, večerní Karaoke show a diskotéky udržely dobrou náladu. Turnaj v kouzelnických šachách a hledání jednorožce v Zapovězeném lese definitivně rozhodly o tom, která kolej získá školní pohár – tentokrát to byl Mrzimor.

Voldemort byl zneškodněn v závěrečné bitvě papírovými koulemi a při odjezdu v neděli jsme si slíbili, že příští rok přijedeme určitě všichni znovu…
… protože ředitel Bradavické školy Albus Brumbál (Honza Vaníček), prof.McGonnagalová (Jana Divincová), prof. Prýtová (Ivana Mariánková), prof. Snape (Petr Novák) a prof.Hoochová (Hanka Nováková) se na Vás, milí žáci, moc těší!!!

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří nám pro děti věnovali opravdu „horu“ sladkostí i drobných dárků, které jsme všechny rozdali jako odměny v soutěžích.

Fotogalerie

Den Země 2005

 V pátek 22.dubna 2005 jsme na hlavní třídě v Ostravě - Porubě slavili Den Země.Počasí vyšlo výborně,dopolední nával tříd jsme zvládli i díky pomocí dobrovolníků - studentů VŠB,odpolední návštěvnost byla také poměrně velká.


Na stánku EICO probíhala změna PET lahví na "pet's" z angličtiny - domácí mazlíčci). Děti z odložených plastových lahví různých tvarů, velikostí a barev vyráběli roztomilé chobotnice, žáby, motýly, pavouky, včely a všechny to očividně velmi bavilo. Značný zájem byl i o naše zábavné testy ze znalostí nakládání s odpady v minulosti,pro menší děti byly připraveny hádanky z přírody. Součástí prezentace byla také ochutnávka jarních bylinek,pro některé byla překvapením i chuť obyčejné pažitky, podstatně méně jich znalo řeřichu a naklíčenou sóju mungo ochutnala většina poprvé životě a chutnala jim - nezůstalo nic).

Fotogalerie